Időállapot: közlönyállapot (1999.V.7.)

40/1999. (V. 7.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról * 

1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 31. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalmi szervezetek támogatására - a Tv. 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 8. cím, 1. alcím, 1. kiemelt előirányzatában biztosított 323,1 millió forintot, amelyet a költségvetési törvény 47. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Kormány 2028/1999. (II. 12.) Korm. határozata 1. számú melléklete I. fejezetének 8. címében, 1. alcímében 6,1 millió forinttal csökkentett - 317,0 millió forintot a határozat mellékletének I-VI. fejezetében foglaltak szerint osztja fel. Amennyiben a gazdasági, pénzügyi folyamatok ezt lehetővé teszik, a 6,1 millió forint felhasználásáról a Kormány intézkedik.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. A költségvetési támogatást a Kincstár a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg az 500 ezer forintot,

b) két részletben - 1999. augusztus végéig bezárólag -, amennyiben az érintett szervezet támogatása 500 ezer forint, illetve meghaladja az 500 ezer forintot.

4. Ha ezen országgyűlési határozat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik, és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium „Pártok és társadalmi szervezetek támogatása” kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Bizottságának benyújtja.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. Azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az illetékes bizottság számára. A beszámolót és az elszámolást a tevékenység befejezését követően, de legkésőbb a 2000. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együttesen kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet a 2000. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 2000. március 1. napjáig köteles az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának benyújtani.

8. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

9. A Társadalmi Szervezetek Bizottsága a támogatási összeg szétosztása során 1596 E Ft tartalékalapot képez, amelyet 1999. év végéig oszt fel.

Melléklet a 40/1999. (V. 7.) OGY határozathoz

Sor-
szám

Szervezetek
Támogatás
összege
(E Ft)
I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészségmegőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezetek
1. „DELTA” Országos Katasztrófa Mentő Csoport 400
2. „Egészséges Ifjúságért” Szövetség 200
3. „Józan Élet” Egészség- és Családvédő Országos Szövetség 500
4. „Józan Élet” Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület 300
5. „Képpel-Jellel” Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői Egyesülete 400
6. Ahimsza Magyar Vegetárius Társaság 200
7. Akarat Diáksport Egyesület 400
8. Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség 400
9. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 800
10. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 1 100
11. Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat Győr-Moson-Sopron Megye Egyesület 500
12. Asztmás Betegek Országos Szövetsége 900
13. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete 500
14. B.-A.-Z. Megyei Krízisintervenciós-Mentálhygiénés Egyesület 200
15. Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat 300
16. Baranya Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület 200
17. Bárka Egyesület (Budapest) 700
18. Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete 300
19. Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete 200
20. Börtönben Élők Mentális és Szociális Gondozó Szolgálata 300
21. Civitan Club Budapest - Help Egyesület 300
22. Conditio Humana Egyesület 1 000
23. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 300
24. Csökkent Munkaképességűek és Rokkantnyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 200
25. DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 900
26. Diabétesz Gyermek és Ifjúsági Országos Szövetség 400
27. Drog Stop Budapest Egyesület 800
28. Egészségvédők Egyesülete 200
29. Egészségvirág Egyesület 300
30. Értelmi Sérültek Victória Egyesülete 400
31. Észak-Kelet Magyarországi Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Egyesülete 500
32. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület 600
33. Felnőtt Állami Gondozottak Érdekvédő és Érdekérvényesítő Egyesülete 200
34. Felnőtt CF Betegek Egyesülete 500
35. Forrás Lelki Segítők Egyesülete 700
36. Gyöngyház Egyesület 800
37. Hajdú-Bihar Megyei Hajléktalanokat és Utcán Élőket Segítők Egyesülete 300
38. Hajszolt-Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete 900
39. Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége 900
40. Háttér Baráti Társaság a Melegekért 200
41. Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 200
42. Magyar Johannita Segítő Szolgálat 1 100
43. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 400
44. Kézenfogva Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Egyesülete 300
45. Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 700
46. Kortársoktatók Pécsi Egyesülete 300
47. Küldetés Egyesület 900
48. Laktóz Érzékenyek Társasága 500
49. LÁNC Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége 600
50. Lélek-Hang Egyesület 300
51. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 700
52. Magyar Ápolási Egyesület 300
53. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 1 300
54. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 500
55. Magyar Egészségügyi Társaság 500
56. Magyar Egészségvédők Országos Sportszövetsége 200
57. Magyar Gyermek és Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 300
58. Magyar Gyógytornászok Társasága 300
59. Magyar Hemofília Egyesület 1 000
60. Magyar Hospice Egyesület 400
61. Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület 900
62. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság 300
63. Magyar Karitász - Caritas Hungarica 1 500
64. Magyar Kékkereszt Egyesület 1 100
65. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 500
66. Magyar Narkológiai Társaság 300
67. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 300
68. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület 300
69. Magyar Szív Egyesület 500
70. Magyar Szív- és Érbetegek Egyesülete 300
71. Magyar Táplálékallergia Munkaközösség Egyesület 300
72. Magyar Védőnők Egyesülete 500
73. Magyarországi PKU Egyesület 1 000
74. Mákvirágok Mentálhigiénés és Szociokulturális Egyesület 300
75. Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete 500
76. Mentálhigiénés Ifjúsági Társulások Országos Szövetsége 200
77. Minőségi Időskorért Legjobb Ismeretekkel Egyesület - MILI 300
78. Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért 300
79. Mű-Szívbillentyűvel Élők Baráti Köre 300
80. Nógrád Megyei Polgári Nőegylet 200
81. Oltalom Karitatív Egyesület 1 000
82. Országos Cisztás Fibrózis Egyesület 500
83. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 600
84. Pécs-Baranyai Hallássérültek Érdekvédelmi Egyesület 300
85. Pécs-Baranyai Orvosclub 200
86. Periféria Egyesület 300
87. PLUSS, a Magyarországi HIV-pozitívokat Segítő Egyesület 500
88. Rapiditás Egyesület Hallássérültek Szervezete 300
89. Rehabilitációs Centrum Somogybükkösd 500
90. Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége - ASU 1 000
91. Szegedi Tini-Telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület 400
92. Szembetegek Országos Egyesülete 400
93. Szent Lázár Lovagrend és Segélyszervezet 1 100
94. Szociális Háló Egyesület 600
95. Szociális Szakmai Szövetség 1 000
96. Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület 500
97. TRANSCAR (TRANSYLVANIA CARITAS) 800
98. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1 000
99. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1 400
100. XL-Klub Egyesület 200
101. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Országos Szövetsége 500
53 000
II. Gyermek- és ifjúsági szervezeteket, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, érdekképviseletet ellátó szervezetek
1. „ÉSZ-AGY” Észak-budai Hagyományőrző Ifjúsági Kulturális és Sport Egylet 700
2. AGRYA Országos Szövetség 300
3. Bács-Kiskun Megyei Ifjúsági Szövetség 700
4. Belvárosi Ifjúsági és Művelődési Egyesület 600
5. Club 20 700
6. Csecsemőotthonok Országos Szövetsége 300
7. Csibészklub Egyesület 300
8. Diák és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete 300
9. Don Bosco Egyesület 100
10. Egri Alternatív Kulturális Egyesület 1 050
11. Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége 200
12. „Ékszer” Érdek-képviseleti és Szervező Lakóegyesület 500
13. Eötvös József Ifjúsági Egyesület 200
14. Érted Élsz Társaskör 200
15. Értük-Velük Egyesület 200
16. Európa Jövője Egyesület 500
17. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége 300
18. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége 200
19. Fiatal Sasok Országos Egyesülete 200
20. Fiatal Városért Egyesület 650
21. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 200
22. Katedra 200
23. Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége 200
24. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 1 800
25. Katolikus Szülők Országos Szövetsége 200
26. Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége 600
27. Keresztény Értelmiségi Társaság 600
28. Keresztény Ifjúsági Összefogás Egyesület 200
29. Keresztény Ökumenikus Diákegyesület 300
30. Kőbányai Kölyök Szövetség 300
31. Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete 400
32. Magyar Cserkészleány Szövetség 400
33. Magyar Cserkészszövetség 2 200
34. Magyar Fiatalok Társasági Klubja Kulturális Egyesület 800
35. Magyar Gyermek- és Ifjúsági Tanács 1 700
36. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség 800
37. Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség 200
38. Magyar Úttörők Szövetsége 2 000
39. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 700
40. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 200
41. Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 500
42. Microburst Sky Voyagers Sportrepülő Egyesület 700
43. Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 200
44. Műegyetemi Ifjúsági Egyesület 980
45. Nagycsaládosok Szolnok Megyei Egyesülete 200
46. Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete 200
47. Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 400
48. Óbudai Ifjúsági Klub 200
49. Olasz Foci- és Kosársuli Diáksportegyesület 700
50. Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlament 1 900
51. Országos Ifjúsági Telekommunikációs Egyesület 400
52. Országos Kollégiumi Diákszövetség 300
53. P.Ó.K.-HÁLÓ (Patronáló-Óvó-Közösségi Háló) 200
54. Pécsi Ifjúsági Centrum Iroda 200
55. Peregrinus Szövetség 300
56. Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére 300
57. Református Fiatalok Szövetsége 1 200
58. Regnum Marianum 200
59. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület 2 000
60. Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség 400
61. Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület 200
62. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 400
63. Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete 500
64. Új-Tükör Ifjúsági Egyesület 300
65. Unitárius Ifjak Társasága 300
66. Vitakultúra Egyesület 200
67. Zabhegyező-Gyerekanimátorok Egyesülete 300
68. Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete 300
69. Kiskunsági Ifjúsági és Kulturális Egyesület 200
36 380
III. Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezetek
1. „Jászkun” Természetvédelmi Szervezet 200
2. „NIMFEA” Természetvédelmi Egyesület 200
3. „Tiszadobi Természetvédők” Egyesület 200
4. ALBÍREÓ Egyesület 200
5. Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége 900
6. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 200
7. Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 500
8. Biokultúra Egyesület 500
9. Bioszféra Egyesület 500
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 200
11. Budapesti Városvédő Egyesület 600
12. Castanea Környezetvédelmi Egyesület 500
13. Ciconia Klub Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 400
14. Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség 200
15. Duna Kör 900
16. E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 200
17. Egészségmegőrző, Környezet- és Természetbarátok Egyesülete 200
18. Életfa Környezetvédő Szövetség 200
19. ENERGICON Energetikai és Energiatakarékossági Egyesület 200
20. Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 200
21. Földtani Örökségünk Egyesület 200
22. Gaja Környezetvédő Egyesület 200
23. Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör 700
24. Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület 200
25. Herman Ottó Természetvédő Kör 200
26. Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 600
27. Ifjú Zöldek Szervezete 500
28. Ipolyvidéki Tájvédelmi Egyesület 500
29. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség 300
30. Kaán Károly Környezetvédő Kör 200
31. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület 400
32. Kárász István Természetbarát Egyesület 200
33. Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület 200
34. Kengyeli Gyalogos Egyesület 900
35. Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége 500
36. Kertészek és Kertbarátok Baranya Megyei Szövetsége 200
37. Kertészek és Kertbarátok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége 300
38. Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 300
39. KOBAK Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 200
40. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 200
41. Környezeti Tanácsadók Egyesülete 200
42. Környezetvédelmi és Közösségi Értékadó Egyesület 200
43. Környezetvédelmi Újságírók Társasága 400
44. Körös Klub Természet-, Környezetvédő Természetbarát Társadalmi Szervezet 200
45. Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület 500
46. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület 300
47. Közép Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete 200
48. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 900
49. Magyar Állatkertek Szövetsége 300
50. Magyar Bioetikai Társaság 200
51. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre 200
52. Magyar Humánökológus Társaság 800
53. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 200
54. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 200
55. Magyar Közlekedési Klub Egyesület 500
56. Magyar Közművelődési, Környezet- és Földvédelmi Egyesület 600
57. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 400
58. Magyar Rovartani Társaság 400
59. Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége 700
60. Magyar Természetbarát Szövetség 500
61. Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 300
62. Misina Természet- és Állatvédő Egyesület 400
63. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület 500
64. Nádas-tó Környezetvédő Csoport 400
65. PANNON Természetvédő Szövetség 200
66. Pécsi Zöld Kör 300
67. Püspökladányi Természetvédő Csoport 400
68. Somogy Természetvédelmi Szervezet 800
69. Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület 200
70. Táj- és Kertépítész Diákszövetség 200
71. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete 200
72. TermészetBÚVÁR Egyesület 400
73. Tisza-Klub 400
74. Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása 200
75. Tiszántúli Természetvédők Társulata 200
76. Varangy Akciócsoport Egyesület 200
77. Városi Biciklizés Barátai Egyesület 200
78. Velencei-tó Barátainak Szövetsége 200
79. Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 200
80. WhiteKlub az Élővíz Csatornáért Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 200
81. Zöld Akció Egyesület 200
82. Zöldszív Ifjúsági Természetvédelmi Tömegmozgalom 200
83. Ipoly Unió 200
84. Göncöl Szövetség 400
29 200
IV. Oktatási, ismeretterjesztői, kulturális és művelődési feladatokat ellátó, tudományos tevékenységet végző szervezetek
1. „Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület 200
2. „Ötágú Síp” Kulturális Egyesület 300
3. 15. Második Székely Határőr Gyalogezred Hagyományőrző Társaság 300
4. A Klasszikus Filozófia Barátainak Egyesülete 300
5. A Néppel a Nemzetért szellemi mozgalom 300
6. A Szent Magyar Királyi Családról Elnevezett Családakadémia 400
7. Academia Ludi et Artis 300
8. Accursius Jogászegylet 600
9. Amatőr Néptánccsoportok és Néptáncosok Békés Megyei Szövetsége 300
10. Angyalföld-Újlipótvárosi Polgári Együttműködés Egyesület 500
11. Anyanyelvápolók Szövetsége 300
12. Aparhanti Székely Kör 300
13. ARTÉKA Művészet Határok Nélkül Egyesület 300
14. Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesülete 300
15. Bakonyi Ifjúsági Klub 300
16. Bányász Szakszervezeti Művelődési Intézet 300
17. Bárdos Lajos Társaság 300
18. Békés Megyei Népművészeti Egyesület 300
19. Bencés Diák Szövetség 900
20. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 500
21. Bihari Népművészeti Egyesület 300
22. Biharugrai Hagyományőrző Egyesület 300
23. Bocskai Szövetség 200
24. Bonyhádi Székely Kör 300
25. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművészeti Egyesület 300
26. Bölcsészek a Magyarországi Németség Kultúrájáért 300
27. Budakörnyéki Székelykör 300
28. Budapesti Székely Kör 300
29. Cimbalom Világszövetség 300
30. Csillaghegyi Kulturális Egyesület 700
31. Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 300
32. Debreceni Szülők Egyesülete a Gyermekekért 300
33. Dél-Alföldi Népművészeti Egyesület 300
34. Déryné Művelődési Ház 500
35. Doktoranduszok Országos Szövetsége 400
36. Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület 300
37. ECOFILM Tengeralatti Kutatócsoport Egyesület 900
38. Erdei Iskola 300
39. Erdélyi Szövetség 900
40. Erdőkerülő Egyesület 300
41. Erkel Ferenc Társaság 300
42. Észak-Kelet Magyarországi Közösségi Gazdaságfejlesztési Társaság 300
43. Európai Út Európai Integrációs Egyesület 900
44. Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége 300
45. Fauna-Film Egyesület 300
46. Fekete István Irodalmi Társaság 300
47. Fészek Művészklub 900
48. Fiatal Iparművészek Stúdiója 300
49. Fiatal Képzőművészek Stúdiója 300
50. Fiatal Könyvtárosok Szervezete 300
51. Fiatal Szegedi Írók Köre 300
52. Folyamat Társaság 500
53. Földrajz Tanárok Egylete 500
54. FRAXINUS Nemzetközi Kapcsolatokat Szervező, Rendezvényeket Koordináló,
Gasztronómiai és Turisztikai Egyesület

300
55. Független Honvéd Hagyományőrző Szövetség 300
56. Független Magyar Művészek Országos Szövetsége 400
57. Füzesgyarmati Nők Egyesülete 300
58. Grafológiabarátok Országos Egyesülete 300
59. Gtb (IHK+Kolping) Szakmai Képző Egyesület 500
60. Gyulai Közművelődési Egyesület 300
61. Hajdú You Do Ifjúsági Klub 500
62. Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 200
63. Hajdúbagosi Kulturális és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület 500
64. Hajdúnánási Szellemi Műhely 300
65. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 350
66. Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete 300
67. Heves Megyei Honismereti Egyesület 300
68. Hilschler Rezső Szociálpolitikai Egyesület 500
69. Honalapítás Emlékmű Egyesület 500
70. Honismereti Szövetség 900
71. Honvéd Hagyományőrző Egyesület 300
72. Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 300
73. Hóra Színház és Programiroda Kulturális Egyesület 300
74. Hunyadi Szövetség 700
75. Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete 900
76. Iharos Népművészeti Egyesület 100
77. Informatikai és Könyvtári Szövetség 300
78. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 300
79. Jászok Egyesülete 300
80. Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyesülete 500
81. József Attila Kör 500
82. Kalevala Baráti Kör 300
83. Kálvin János Társaság 500
84. Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 400
85. Karácsony Sándor Művelődési Társaság, Földes 200
86. Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete 400
87. Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség 500
88. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság 500
89. Keresztény Pedagógus Társaság 500
90. Keresztény-Zsidó Társaság 400
91. Kéthly Anna Szociáldemokrata Platform Egyesület 300
92. Királyi Szakácsok Nyomdokán Hagyományőrző Egyesület 500
93. Kiss Áron Magyar Játék Társaság 400
94. Kodály Zoltán Kórusiskolai Egyesület 300
95. Kompánia Egyesület 400
96. Kortárs Táncszínházi Egyesület 200
97. Kossuth Szövetség 500
98. Kovács Imre Társaság 300
99. Kölcsey Társaság 300
100. Kőrösi Csoma Társaság 300
101. Középeurópa Táncszínház Egyesület 300
102. Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 400
103. Kultúraközvetítők Társasága 400
104. Kulturális Központok Országos Szövetsége 300
105. Lakatos Demeter Egyesület 300
106. Lánchíd Kör 300
107. Liszt Ferenc Társaság 300
108. Madách Kör 300
109. Magyar Agrártudományi Egyesület 300
110. Magyar Alapítványi Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete 300
111. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 500
112. Magyar Auschwitz Alapítványt Támogató Egyesület 300
113. Magyar Csillagászati Egyesület 200
114. Magyar Csipkekészítők Egyesülete 300
115. Magyar Drámapedagógiai Társaság 500
116. Magyar Egyházzenei Társaság 600
117. Magyar Egyiptomi Baráti Társaság 200
118. Magyar Festők Társasága 300
119. Magyar Film- és Televíziós-művészek Szövetsége 300
120. Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége 700
121. Magyar Filozófiai Társaság 300
122. Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete 300
123. Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége 300
124. Magyar Fotóművészek Szövetsége 500
125. Magyar Földrajzi Társaság 300
126. Magyar Fúvószenei Szövetség 400
127. Magyar Fúvószenészek és Fúvósegyüttesek Társasága 300
128. Magyar Független Film és Video Szövetség 300
129. Magyar Garabonciás Szövetség 1 200
130. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 300
131. Magyar Grafikusművészek Szövetsége 300
132. Magyar Hadtudományi Társaság 500
133. Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 400
134. Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság 300
135. Magyar Írószövetség 1 500
136. Magyar Jazz Szövetség 400
137. Magyar Kárpitművészek Egyesülete 300
138. Magyar Kazak Baráti Társaság 400
139. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 400
140. Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége 300
141. Magyar Kodály Társaság 400
142. Magyar Kollégiumi Kulturális Szövetség 500
143. Magyar Kolping Szövetség 1 000
144. Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA 1 000
145. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 900
146. Magyar Közgazdasági Társaság 400
147. Magyar Kulturális Szövetség 800
148. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre 400
149. Magyar Mikológiai Társaság 300
150. Magyar Minerofil Társaság 200
151. Magyar Mozdulatkultúra Egyesület 200
152. Magyar Muzsikus Fórum 200
153. Magyar Művelődési Társaság 700
154. Magyar Műveltség Szolgálat 300
155. Magyar Népművelők Egyesülete 900
156. Magyar Néprajzi Társaság 900
157. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 300
158. Páneurópa Unió Magyar Egyesülete 1 000
159. Magyar Pedagógiai Társaság 900
160. Magyar Piarista Diákszövetség 600
161. Magyar Protokollosok Klubja 300
162. Magyar Pszichológiai Társaság 700
163. Magyar Református Presbiteri Szövetség 500
164. Magyar Restaurátorok Egyesülete 300
165. Magyar Szellemi Védegylet 700
166. Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége 300
167. Magyar Színházi Társaság 300
168. Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 300
169. Magyar Történelmi Társulat 900
170. Magyar Urbanisztikai Társaság 300
171. Magyar Üvegművészeti Társaság Egyesülete 200
172. Magyar Versmondó Egyesület 1 200
173. Magyar Zenei Tanács 400
174. Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 200
175. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Világszövetsége 300
176. Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság 300
177. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 600
178. Magyar-Japán Baráti Társaság 100
179. Magyar-Kubai Baráti Társaság 100
180. Magyar-Német Baráti Társaság 100
181. Majki Népfőiskolai Társaság 300
182. Makadám Művelődési Egyesület 300
183. Mandorla Közművelődési Egyesület 200
184. Maros Táncegyüttes Barát Köre 200
185. Maróthi György Pedagóguskórus Egyesület 200
186. Martin György Néptánc Szövetség 900
187. Márton Áron Nemzeti Kulturális és Szabadidős Kisebbségvédelmi Egyesület 200
188. MASZK - Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket
Támogató Egyesület

300
189. Mathias Rex Humanista Tehetséggondozó Társaság 200
190. Mayossa Hagyományőrző Egyesület 500
191. Miasszonyunkról Elnevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége 800
192. Mikszáth Kálmán Társaság 400
193. Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 300
194. Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 200
195. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 600
196. Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság 200
197. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület 400
198. Napóleon Társaság 200
199. Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége 300
200. Nemzeti Társas Kör 300
201. UNIMA Nemzetközi Bábművész Szövetség Magyar Központja 500
202. Nemzetközi Kodály Társaság 400
203. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 300
204. Nemzetközi Népművészeti Szövetség Magyarországi Tagozata 400
205. Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja 200
206. Népművészeti Egyesületek Szövetsége 800
207. Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület 200
208. Néptáncosok Baráti Köre 300
209. Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 700
210. Nyíres Hagyományőrző és Természetvédő Kulturális Egyesület 400
211. Nyitott Képzések Egyesület 800
212. Nyugdíjasok Marcali Egyesülete 100
  Vissza az oldal tetejére