Időállapot: közlönyállapot (1999.VI.3.)

53/1999. (VI. 3.) OGY határozat

a Gazdasági Versenyhivatal 1997. évi, valamint 1998. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolók elfogadásáról * 

Az Országgyűlés

1. elfogadja a Gazdasági Versenyhivatal 1997. és 1998. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolókat;

2. felkéri a Kormányt, hogy

- 1999. év végéig a természetes monopóliumok és a kizárólagosságok területén a gazdaság hatékonyabb működését és nemzetközi versenyképességét elősegítendő, tegyen további lépéseket a verseny bevezetésén alapuló szabályozási reformra,

- elemezze a szabályozási rendszereket,

- készítse elő és dolgozza ki a szükséges jogszabály-módosításokat;

3. javasolja a Kormánynak, hogy a szabályozási reform során, a valódi verseny kialakulása érdekében vegye figyelembe

- a távközlés szabályozásával kapcsolatosan, hogy aktív kormányzati lépésekre is szükség van: a piacnyitás előrehozatala csak akkor jár a kívánt eredménnyel, ha a verseny kibontakozásának más feltételei is biztosítottak, továbbá hogy a távközlési, média- és informatikai piac jelentős mértékben összefonódott,

- az energiaszektor szabályozásával kapcsolatosan, hogy a verseny bevezetéséhez nélkülözhetetlen a versenyre alkalmas vállalkozások létrehozása, a természetes monopóliumot jelentő tevékenységek szétválasztása, ami nem jár együtt szükségszerűen a további privatizációval,

- a helyi monopóliumokkal kapcsolatosan, hogy e területeken is szükség van a versenypolitikai kérdések kezelésére, a szabályozási igények és a verseny bevezetési lehetőségek vizsgálatára.


  Vissza az oldal tetejére