Időállapot: közlönyállapot (1999.VI.16.)

54/1999. (VI. 16.) OGY határozat

a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erők (KFOR) tevékenységének elősegítéséről * 

Az Országgyűlés

1. figyelemmel az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvekre és a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében viselt tagságára, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244. (1999.) számú határozatában, a KFOR erők és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Kormánya, valamint a Szerb Köztársaság Kormánya között létrejött megállapodásban (MTA) foglaltakra, valamint tekintettel az Alkotmány 40/C. § (1) bekezdésére hozzájárulását adja ahhoz, hogy a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erők (KFOR) egységei Magyarország területén átvonulhassanak, átmenetileg állomásozhassanak, ideértve az állomásozás ideje alatt ezen szervezetek felkészítését, valamint a tevékenységhez szükséges vezetési és logisztikai feladatok ellátását. Az átvonulás, illetve az állomásoztatás a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erők (KFOR) feladatának befejezéséig tarthat;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erők (KFOR) egységeit magyarországi átvonulásuk, valamint átmeneti állomásoztatásuk során a nemzetközi jog által szokásosan nyújtott mentességekben részesítse, valamint, hogy megállapodjon a küldetésben részt vevő államok kormányaival az átvonulás, illetve az átmeneti állomásoztatás részletes feltételeiről és ezek pénzügyi vonatkozásairól;

3. egyetért azzal, hogy a KFOR erők jogállása tekintetében - amennyiben nemzetközi szerződés más rendelkezést nem tartalmaz - az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a „Békepartnerség” más részt vevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegészítő Jegyzőkönyve megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1995. évi CII. törvény rendelkezései kerüljenek alkalmazásra;

4. felhívja a Kormányt, hogy az e határozat alapján tett intézkedéseiről az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságát és Külügyi Bizottságát rendszeresen tájékoztassa.

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére