Időállapot: közlönyállapot (1999.VI.16.)

55/1999. (VI. 16.) OGY határozat

magyar kontingens részvételéről a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR)  * 

Az Országgyűlés

1. figyelemmel az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvekre és a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében viselt tagságára, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatára, valamint tekintettel az Alkotmány 40/B. § (1) bekezdésére hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkhöz (KFOR) a feladataihoz szükséges fegyverzettel, technikai eszközökkel, felszereléssel és logisztikai támogatással ellátott, őr- és biztosítási feladatokat végző zászlóaljjal járuljon hozzá. A zászlóalj létszáma nem lehet több, mint 350 fő, amely a váltási periódusokban sem haladhatja meg az 500 főt. A hozzájárulás időtartama a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erők (KFOR) feladatának végéig terjed;

2. az Alkotmány 40/B. § (1) bekezdésére tekintettel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erők (KFOR) parancsnokságának működését a NATO igényei szerint törzsbeosztások betöltésével is elősegítse. A hozzájárulás időtartama a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erők (KFOR) feladatának végéig terjed;

3. felhívja a Kormányt, hogy az e határozat alapján tett intézkedéseiről az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságát és Külügyi Bizottságát rendszeresen tájékoztassa.

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére