Időállapot: közlönyállapot (1999.IX.10.)

69/1999. (IX. 10.) OGY határozat

a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodáshoz (AETR) való csatlakozásról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért a Genfben, 1970. július 1. napján az ENSZ Gazdasági Bizottsága által kidolgozott, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodáshoz (AETR) és annak módosításaihoz való csatlakozással;

2. felkéri a köztársasági elnököt a csatlakozásról készült okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a Megállapodáshoz történő csatlakozásról készült okiratot diplomáciai úton helyezze letétbe az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál.

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján terjessze az Országgyűlés elé a csatlakozás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére