Időállapot: közlönyállapot (1999.IX.30.)

71/1999. (IX. 30.) OGY határozat

az 1999. évben a két- és többoldalú megállapodások alapján tervezett, országgyűlési hozzájárulást igénylő csapatmozgásokról, illetve a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 11/1999. (III. 5.) OGY határozat módosításáról * 

(1) Az Országgyűlés 11/1999. (III. 5.) OGY határozata I. fejezetének 42. pontja helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

„42. A holland és magyar katonai együttműködés és ezen belül a légierők közötti kapcsolatok keretében:

- a holland légierő kijelölt alegysége, legfeljebb 250 fő, 10 db F-16 harci és 1 db szállító repülőgép, beépített gépágyúval, rakéta és lőszer nélkül a II. félévben (10 nap) Magyarországon, Kecskeméten látogatást tegyen, illetve ezen időszakban a magyar-szlovén államhatárt szlovén gyakorlaton történő részvétel céljából szükség szerinti - de legfeljebb 10 - alkalommal átléphesse.”

(2) Ez a határozat az elfogadásakor *  lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére