Időállapot: közlönyállapot (1999.IX.30.)

72/1999. (IX. 30.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés - 1999. október 1-jei hatállyal -

a Területfejlesztési bizottságba

Rajcsányi Péter korábban megüresedett helyére

Balsay Istvánt

a bizottság elnökévé,

az Egészségügyi és szociális bizottságba

dr. Frajna Imre korábban megüresedett helyére

Selmeczi Gabriellát,

a Külügyi bizottságba

Rockenbauer Zoltán korábban megüresedett helyére

Balla Mihályt,

a Nemzetbiztonsági bizottságba

dr. Mikes Éva korábban megüresedett helyére

dr. Kovács Zoltánt

az Oktatási és tudományos bizottságba

Endre Sándor helyett

Révész Máriuszt

a bizottság alelnökévé,

az Alkotmány- és igazságügyi bizottságba

dr. Mikes Éva korábban megüresedett helyére

Kozma Pétert,

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságba

Lázár Mózes helyett

Arnóth Sándort,

a Gazdasági bizottságba

Ágota Gábor helyett

Domokos Lászlót,

a Honvédelmi bizottságba

dr. Szabó Attila korábban megüresedett helyére

Nyitrai Andrást,

a Költségvetési és Pénzügyi bizottságba

dr. Isépy Tamás helyett

dr. Rubovszky Györgyöt,

a Külügyi bizottságba

Balla Mihály helyett

dr. Braun Mártont,

a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságba

Cseh Sándor helyett

dr. Fenyvessy Zoltánt,

az Oktatási és Tudományos bizottságba

Révész Máriusz helyett

dr. Pósán Lászlót,

az Önkormányzati és rendészeti bizottságba

Domokos László helyett

Ágota Gábort,

a Társadalmi szervezetek bizottságába

dr. Rapcsák András helyett

dr. Martonosi Györgyöt,

a Területfejlesztési bizottságba

Kozma Péter helyett

Endre Sándort,

Cseh Sándor helyett

Rozgonyi Ernőt,

az Ügyrendi bizottságba

dr. Rubovszky György helyett

dr. Vitányi Istvánt

a bizottság tagjává megválasztja.


  Vissza az oldal tetejére