Időállapot: közlönyállapot (1999.X.22.)

82/1999. (X. 22.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 1998. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja az Állami Számvevőszék, az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szervezetének 1998. évi tevékenységéről készített beszámolóját.

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék az Alkotmányban és a törvényekben meghatározott feladatainak eleget tett, elősegítve ezzel az Országgyűlés és bizottságai törvényhozó és ellenőrző munkáját.

3. Az Országgyűlés támogatja az Állami Számvevőszéket annak érdekében, hogy érvényesüljön a magyar pénzügyi rendszer EU konformmá tételét célzó tevékenysége, megfelelően érvényesüljenek a középtávú számvevőszéki stratégiában megfogalmazott irányelvek a szervezet ellenőrzési munkájában és működésében, valamint a számvevőszéki tevékenység személyi és tárgyi feltételei tovább javuljanak.

4. Az Országgyűlés fontosnak tartja, hogy az Állami Számvevőszék a továbbiakban is fokozott figyelmet fordítson a költségvetési célokat szolgáló törvényhozási döntések megvalósítását előmozdító ellenőrzésekre éves ellenőrzési tervének összeállítása és teljesítése során.

5. Az Országgyűlés fontosnak tartja, hogy a vizsgálatok megállapításainak hasznosulását az Állami Számvevőszék még inkább figyelemmel kísérje, és adjon erről tájékoztatást az éves beszámoló keretében.


  Vissza az oldal tetejére