Időállapot: közlönyállapot (1999.XII.10.)

98/1999. (XII. 10.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról * 

Az Országgyűlés az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény 5. §-ának (4) bekezdése alapján:

1. a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program (a továbbiakban: EPP) tervezetét. A jóváhagyás a magyar fegyveres erők melléklet szerinti békepartnerségi és NATO gyakorlatokon való részvételének, a gyakorlatokon részt vevő külföldi fegyveres erők országhatáron való átlépésének és átvonulásának engedélyezését is jelenti;

2. az EPP végrehajtására szolgáló - az 1. pont szerinti tervezeten alapuló - összeget a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium részére a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló törvényben biztosítja.

Melléklet a 98/1999. (XII. 10.) OGY határozathoz

A Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program tervezete

I. Tevékenység

Tételek száma összesen (ezen belül hazai programok)
Tevékenységi kör Honvédelmi
Minisztérium
Magyar
Honvédség
Belügy-
minisztérium
Külügy-
minisztérium
Tételek
összesen
ADF *  Légvédelem 0 4/0 0 0 4/0
ASM Légtérgazdálkodás/ellenőrzés 2/0 12/0 0 0 14/0
C3 Konzultáció, irányítás és ellenőrzés, híradás és információcsere 5/0 38/0 0 0 43/0
CEP Polgári szükséghelyzet tervezés 9/0 11/0 29/0 0 49/0
CRM Válságkezelés 3/0 3/0 4/0 0 10/0
DCF Védelmi struktúrák és a fegyveres erők polgári irányítása 3/1 0 0 0 3/1
DPB Védelmi tervezés és költségvetés 5/1 2/0 0 0 7/1
DPS Védelempolitika/stratégia 18/7 4/0 0 3/0 25/7
DRT Nemzeti haditechnikai kutatások tervezése, szervezése és menedzselése 2/0 3/0 0 0 5/0
GEO Katonaföldrajz 4/0 8/0 0 0 12/0
LNG Nyelvképzés 10/2 20/3 3/3 0 33/8
LOG Logisztika 0/0 20/1 0/0 0/0 20/1
MED Egészségügyi szolgálat 0 10/0 0 0 10/0
MET Meteorológiai kiszolgálás a NATO/partnerországok számára 0 10/0 0 0 10/0
MIF Katonai infrastruktúra 3/2 0 0 0 3/2
PKG Békefenntartás 8/0 20/0 0 0 28/0
STD A szabványosítás hadműveleti, anyagi és adminisztratív aspektusai 0 8/0 0 0 8/0
TEX katonai gyakorlatok és kapcsolódó képzési tevékenységek 2/0 8/1 0 0 10/1
TRD Katonai oktatás, kiképzés és elvek 5/0 23/2 0 0 28/2
Mindösszesen: 79/13 204/7 36/3 3/0 322/23

II. Az Egyéni Partnerségi Program 10 M Ft feletti költségkihatású tevékenységei * 

A tevékenység megnevezése Költség
(M Ft)
Költség
(M Ft)
a) PfP és PfP szellemű gyakorlatok
- COOP LANTERN CPX 15
- COOP KEY LIVEX/AIREX 23
- COOP DETERMINATION CPX/LAND AIR 10
- COOP DRAGON LIVEX/FTX 25
- COOP SUPPORT CPX 30
- COMBINED ENDEAVOR 20
Gyakorlatok összesen: 123
b) Kétoldalú segélyprogramok belföldi és külföldi költségei a SEEI *  országok *  részére 50
c) Egyéb kétoldalú segélyprogramok belföldi és külföldi költségei 30
d) EAPC akcióprogram költségei 10
e) PfP Konzorcium 2000. évi konferencia 13
HM összesen: 103

III. Gyakorlatok

a) Magyar részvétellel tervezett, esetleges külföldi átvonulással is járó NATO és békepartnerségi gyakorlatok
Sor-
szám

A gyakorlat megnevezése
A gyakorlat
tervezett helye
A gyakorlat
tervezett időpontja
Engedélyezett
létszám (fő)
legfeljebb
NATO gyakorlatok
SHAPE rendezvények
1. NATO/WEU CMX/CRISEX NATO ország február 30
2. ABET GIAT 1-2/2000 TRAINING EXERCISE Belgium február, október 10
3. AMPLE TRAIN LIVEX/AIR 1/2000 NATO ország május 15
4. ACE MOVEX NATO ország Később eldöntendő időpont 10
5. NAPMO Repülőgép-fedélzeti korai riasztó rendszergyakorlat NATO ország Negyedévente egy alkalommal 160  * 
RC NORTH rendezvények
6. CONSTANT HARMONY CAX NATO ország november 10
RC SOUTH rendezvények
7. DINAMIC MIX LIVEX Görögország, Olaszország május, június 300
8. DRY IRON SIGEX Olaszország május 15
ARRC rendezvények
9. ANVIL GHOST RECCEX Törökország június 10
10. ARCADE FUSION CPX/CAX Törökország, Görögország október, november 40
11. ARRCADE SPARTEN I. MAPEX NATO ország március 10
12. ARRCADE SPARTEN II. CPX NATO ország június 10
AMF/L rendezvények
13. ADVENTURE EXPRESS CFX Norvégia március 40
14. ADVENTURE EXCHANGE FTX Görögország szeptember, október 200
15. AMF/L OPS RECCEX Törökország június 10
16. ARDENT GROUND LIVEX Magyarország május 3500  * 
PfP és PfP szellemű gyakorlatok
1. COOP LANTERN CPX Franciaország május 20
2. COOP KEY LIVEX/AIREX Románia július 40
3. COOP DETERMINATION CPX/LAND AIR Svájc november 20
4. COOP AURA SEM Szlovákia október 10
5. COOP DRAGON LIVEX/FTX Albánia június 40
6. COOP SUPPORT CPX Magyarország október 250  * 
7. COMBINED ENDEAVOR Németország május 15
b) Magyar részvétellel nem tervezett, esetleges külföldi átvonulással járó NATO és békepartnerségi gyakorlatok
A gyakorlat megnevezése A gyakorlat tervezett időpontja
1. CAOC EXERCISE január
2. MARBLE MANSION január, február
3. COOPERATIVE BANNERS február, május, június
4. NUTEX február
5. DOG FISH február, március
6. DISCIPLINED WARRIOR február, március
7. CENTRIFUGAL FORCE február, szeptember
8. CLOUDY CALL február, október
9. AFFIRMATIVE ALERT február, március
10. ABLE ALLY március, június, szeptember, november
11. COOPERATIVE CHANCE március, április
12. ARRCADE GUARD március, június
13. COOPERATIVE PARTNER március, április, június
14. MIDEX március, november
15. CONNECTION FLARE március, október
16. HILEX április, május, június
17. ABLE GAIN április
18. SHAPEX május
19. CJTF HQ NS TRG 2000 május
20. BLUE GAME május
21. LINKED SEAS május
22. BRIGHT EYE május
23. DAMSEL FAIR május, június
24. CASUALTY CARE május, november
25. CLEAN HUNTER június
26. COOPERATIVE BANNISH június
27. CONSTANT MAKEFAST június
28. COOPERATIVE SAFEGUARD június, szeptember
29. COMMANDERS' SEMINAR június
30. TRACE RECORD június, július
31. CLAW HAMMER július
32. NATO AIR MEET augusztus, szeptember
33. COOPERATIVE AUTOMATION szeptember
34. COOPERATIVE BEST EFFORT szeptember
35. COOPERATIVE ZENITH szeptember
36. ABLE STAFF szeptember
37. CASINO GOLD szeptember
38. AMPHIBIOUS SEMINAR szeptember
39. BRIGHT FUTURE október
40. DESTINED GLORY október
41. SACLANT/ODU október
42. OPEN ROAD október
43. HQ ART 5 STAFF TRAINING október
44. AIMING FIST november
45. RADIANT SUPPORT december
46. PHOENIX december
47. COOPERATIVE OCEAN december
48. ALLIED EFFORT december
49. CARDINAL JOKER december
50. COBALT FLASH december

IV. Az Egyéni Partnerségi Program 2000. évi keretösszegének megoszlása együttműködési területek, valamint költségkeretek szerint

a) Együttműködési területek szerint

Együttműködési területek Költségek (M Ft)
ADF (Air Defence - Légvédelem) 3,00
ASM (Airspace Management - Légtérgazdálkodás) 7,00
C3 (Consultation, Command, Control including Communications and Information System - Konzultáció, irányítás és ellenőrzés, híradás és információcsere) 18,00
CEP (Civil Emergency Planning - Polgári szükséghelyzet tervezés) 59,40
CRM (Crisis Management - Válságkezelés) 9,20
DCF (Democratic Control of Armed Forces and Defence Structures -
A haderő demokratikus irányítása)
6,00
DPB (Defence Planning and Budgeting - Védelmi tervezés és költségvetés) 7,00
DPS (Defence Policy/Strategy - Védelempolitika/stratégia) 126,20
DRT (Planning, Organization and Management of national Defence Research and Technology - Nemzeti haditechnikai kutatások tervezése, szervezése és menedzselése) 4,00
GEO (Military Geography - Katonai földrajz) 8,00
LNG (Language Trainig - Nyelvképzés) 35,65
LOG (Consumer Logistics - Logisztika) 37,00
MED (Medical Services - Egészségügyi szolgálat) 9,00
MET (Meteorological Support for NATO/PfP Forces -
Meteorológiai kiszolgálás a NATO/PfP partnerországok számára)
7,00
MIF (Military Infrastructure - Katonai infrastruktúra) 17,00
NBC (Nuclear Biological and Chemical Defence and Protection -
Nukleáris, biológiai és vegyi védelem)
3,00
PKG (Peacekeeping - Békefenntartás) 27,00
STD (Operational Material and Administrative Aspects of Standardisation -
A szabványosítás hadműveleti, anyagi és adminisztratív aspektusai)
5,00
TEX (Military Exercises and Related Training Activities -
Katonai gyakorlatok és hozzá kapcsolódó képzési tevékenységek)
126,30
TRD (Military Education, Training and Doctrine - Katonai oktatás, kiképzés, elvek) 33,00
Összesen: 547,75

b) Költségkeretek szerint

Keret megnevezése Költségek (M Ft)
Honvédelmi Minisztérium *  (HM) 483,00
Magyar Honvédség (MH)
Belügyminisztérium (BM) 5,21
BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság (BM PVOP) 49,54
Külügyminisztérium (KüM) 10,00
Összesen: 547,75

  Vissza az oldal tetejére