Időállapot: közlönyállapot (1999.XII.22.)

105/1999. (XII. 22.) OGY határozat

a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról * 

A délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat 1., 3. és 5. pontjai helyébe az alábbi új rendelkezések lépnek:

[Az Országgyűlés]

„1. a Magyar Köztársaságnak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, valamint az Alkotmány 40/C. §-ának (1) bekezdésére tekintettel előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a délszláv válság békés rendezésének megerősítését biztosító, az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatával létrehozott SFOR erők egységei Magyarország területén átvonulhassanak, átmenetileg állomásozhassanak, ideértve az állomásozás ideje alatt ezen szervezetek felkészítését, valamint a tevékenységhez szükséges vezetési és logisztikai feladatok ellátását, továbbá azt is, hogy ennek keretében repülőgépei az ország légterét és kijelölt repülőtereit igénybe vehessék.

Az átvonulás, illetve az állomásozás legfeljebb az SFOR erők feladatának végéig tarthat;”

„3. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (SFOR) keretében működő korlátozott létszámú (nem több, mint 500 fő) magyar önálló műszaki alegység a rendszeresített technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátva az SFOR erők keretében, legfeljebb 2000. december 31-ig tevékenykedjen;”

„5. felhívja a Kormányt, hogy az illetékes NATO szervekkel együtt tekintse át a magyar önálló műszaki zászlóalj SFOR keretében folyó tevékenységét. Vizsgálja meg, hogy fennállnak e azok a politikai, humanitárius okok, amelynek alapján az Országgyűlés hozzájárult az alegység kiküldéséhez. Amennyiben a kiküldés eredeti indokai megszűntek és az SFOR keretében történő külföldi szolgálat a továbbiakban már nem indokolt, 2000. május 31-ig tájékoztassa az Országgyűlést és tegye meg a szükséges intézkedéseket.”


  Vissza az oldal tetejére