Időállapot: közlönyállapot (1999.XII.22.)

106/1999. (XII. 22.) OGY határozat

a Magyar Tudományos Akadémiának a magyar tudomány 1997-1998. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja a Magyar Tudományos Akadémia beszámolóját a magyar tudomány 1997-1998. évi helyzetéről; eredményesnek ítéli a saját kezdeményezésű kutatási programokat, valamint a Nemzeti Stratégiai Kutatási Programot; ezek folytatását javasolja.

Fontosnak tartja, hogy folytatódjék az MTA kutatóintézeti hálózatának reformja, különös tekintettel a konszolidációs folyamat eredményeinek stabilizálására. Kívánatos, hogy a kutatóintézeti és a felsőoktatási kutatóbázis a kutatási és oktatási feladatokban kölcsönös szerepvállalás és együttműködés formájában tovább közeledjék egymáshoz.

2. Az Országgyűlés szükségesnek tartja olyan gazdasági feltételek megteremtését, amelyek eredményeként a gazdaság és a költségvetés együttes kutatási és fejlesztési ráfordítása - fokozatosan emelkedve - 2002-re eléri a GDP 1,5 százalékát.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

- kedvező jogi feltételek megteremtésével segítse elő a hazai kutató és fejlesztő intézmények vállalati megrendeléseinek bővülését, és ösztönözze a külföldi vállalkozások kutató-fejlesztő bázisainak Magyarországra települését;

- átfogó kutatási-felsőoktatási bérreform keretében gondoskodjék a tudományos kutatásban dolgozók bérének felzárkóztatásáról, különösen a fiatal kutatók szakmai és egzisztenciális helyzetének javításáról;

- erősítse meg a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium munkáját, és tegye a testület feladatává a kutatás-fejlesztés költségvetésének előkészítését, egy országos kutatás-fejlesztési információs adatbázis kialakítását, a kutatás és fejlesztés intézményrendszerének folyamatos megújítását és a kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolatainak koordinálását.

4. Az Országgyűlés szükségesnek tartja a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítását, és felkéri a Kormányt a törvénymódosítás 2001. június 30-ig történő beterjesztésére.

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére