Időállapot: közlönyállapot (2000.VI.22.)

2000. évi LXXXV. törvény

egyes nemzetközi egyezményeket kihirdető törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről * 

1. § Az Országgyűlés

a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 23. törvényerejű rendeletet (az egyezményt a Szerződő Felek az 1997. március 26-án kelt Jegyzőkönyvvel közös megegyezéssel megszüntették), valamint

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, az 1959. évi április hó 3. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 28. törvényerejű rendeletet (az egyezmény alkalmazását a Szerződő Felek az 1996. április 2-án kelt Jegyzőkönyvvel közös megegyezéssel megszüntették)

hatályon kívül helyezi.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére