Időállapot: közlönyállapot (2000.X.27.)

2000. évi CVII. törvény

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról * 

A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) a következők szerint módosul:

1. § Az Ftv. 1. sz. melléklet I. részének A) főcíme a) pontja az „Állami egyetemek” címen belül a

„Magyar Képzőművészeti Egyetem” szövegrész helyébe a

„Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest” szövegrész lép.

2. § Az Ftv. 1. sz. melléklete I. részének B) főcíme a) pontja az „Egyházi egyetemek” címén belül az

„Országos Rabbiképző Intézet-Zsidó Egyetem, Budapest” helyébe az

„Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Budapest” szövegrész lép.

3. § Az Ftv. 1. sz. melléklete II. részének B) főcíme a) pontja az „Egyházi főiskolák” címén belül a

„Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Balatonkenese” helyébe a

„Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém” szövegrész lép.

4. § Az Ftv. 1. sz. melléklete II. részének B) főcíme b) pontja a „Magán-, illetve alapítványi főiskolák” címen belül a következő szövegrésszel egészül ki:

„Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest

Zsigmond Király Főiskola, Budapest

Budapesti Kommunikációs Főiskola, Budapest”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére