Időállapot: közlönyállapot (2000.XI.3.)

2000. évi CIX. törvény

az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény módosításáról * 

1. § Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Keretdokumentum végrehajtásáért a Kormány felelős.

(2) A Keretdokumentum végrehajtásával kapcsolatos tervező és koordinációs feladatokat az ügykör szerint érintett miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel együttműködve a honvédelmi miniszter, a külügyminiszter és a belügyminiszter végzi. A „Békepartnerség” programban vállalt kötelezettségeik anyagi fedezetét az érintett minisztériumok a költségvetésükben tervezik, a hatályos jogszabályok alapján beszámolnak az elvégzett feladatokról és az előirányzatok felhasználásáról.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Törvény 3. §-a, 4. §-ának (3) bekezdése, 5., 6. és 8. §-a, valamint a Törvény módosításáról szóló 1997. évi XCI. törvény.


  Vissza az oldal tetejére