Időállapot: közlönyállapot (2000.XI.3.)

2000. évi CXI. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról * 

1. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. §-ának 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény alkalmazásában:)

„28. Védett eredetű bor: az a meghatározott termőhelyről származó minőségi vagy különleges minőségű bor, amelyet a termőhelyre ajánlott szőlőfajtából, eredetvédett termőhely ültetvényének legalább 17, illetve 19 tömegszázalékos (MM°) természetes eredetű cukrot tartalmazó terméséből készítettek, és a termőhelyre jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. A védett eredetű bor termelésének szakmai szabályait - a hegyközség rendtartásában foglalt előírások alapján - a miniszter rendelettel adja ki.”

2. § A Btv. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szőlő termőhelyi kataszterének osztályozása szempontjából

a) I. osztály: szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas;
b) II. osztály: 1. szőlőtermesztésre jól alkalmas;
2. szőlőtermesztésre alkalmas.”

3. § A Btv. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ízesített bor, ízesített boralapú ital, ízesített boralapú koktél előállítására cukrot borban feloldva, vagy legalább 500 g/l cukortartalmú cukorszirupként lehet felhasználni. Pezsgő, habzóbor, gyöngyözőbor és szén-dioxiddal dúsított gyöngyözőbor előállítására cukrot borban feloldva lehet felhasználni. A cukorszirup a cukornak ivóvízben való feloldásával kizárólag a felhasználó üzemben állítható elő.”

4. § A Btv. 44. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A különböző termőhelyekről, szőlőfajtákból és évjáratokból származó természetes bor, ezekre külön-külön vagy együttesen utaló elnevezéssel és jelöléssel akkor hozható forgalomba, ha)

„b) a meghatározott termőhelyről származó minőségi bor származásában és minőségében 100%-ban, fajta és évjárat vonatkozásában 85%-ban megfelel az elnevezésének és jelölésének;”

5. § A Btv. melléklete I. BORVIDÉKEK megnevezésű részének 1., 2. és 3. pontjában a „szőlőkataszter szerint I., II. és III. osztályú határrészei” szövegrészek helyébe a „szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei” szövegrészek lépnek.

6. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba; attól kezdve, ahol jogszabály szőlőkataszter szerinti II., illetve III. osztályt említ, azokon II/1., illetve II/2. osztályokat kell érteni.


  Vissza az oldal tetejére