Időállapot: közlönyállapot (2000.XII.5.)

2000. évi CXX. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 1999. évi költségvetése végrehajtását 556,834 M Ft bevétellel és 556,282 M Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére, a Műsorszolgáltatási Alap által az 1996. évi I. törvény 84. § (2) és (3) bekezdése alapján átutalt összes támogatás 548 M Ft.

(2) Az Országos Rádió és Televízió Testület összes működési bevétele 8,834 M Ft.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület általános működési kiadásai összesen 547,701 M Ft, a felhalmozási kiadás 8,581 M Ft.

(2) A működési kiadásokból 296,957 M Ft a személyi juttatás, 101,681 M Ft a munkaadókat terhelő járulék és 149,063 M Ft a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően, 27,874 M Ft értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege az 1999. évi kötelezettségvállalások 2000. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt rész 2000. évi beruházási kiadásokra használható fel.

Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2000. évi CXX. törvényhez

Az ORTT 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1999. évi
teljesítés
Személyi juttatások 285,530 299,958 296,957
Munkaadókat terhelő járulékok 106,740 121,807 101,681
Dologi kiadások 155,730 153,524 149,063
Felhalmozási kiadások - 8,867 8,581
Összesen: 548,000 584,156 556,282

2. számú melléklet a 2000. évi CXX. törvényhez

Az ORTT 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
1999. évi
teljesítés
Törvény szerinti bevételek 548,000 548,000 548,000
1998. évi pénzmaradvány
(pénzforgalom nélküli bevétel)

-

27,322

27,322
Működési és felhalmozási bevételek - 8,834 8,834
Összesen: 548,000 584,156 584,156

  Vissza az oldal tetejére