Időállapot: közlönyállapot (2000.XII.23.)

2000. évi CXLII. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról * 

1. § A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Btv.) a következő alcímmel és 31/A. §-sal egészül ki:

„A borpárlat előállítására jogosult helyek

31/A. § Borpárlat előállítását és kezelését csak a jövedéki termékekre irányadó törvényi rendelkezéseknek megfelelő szeszfőzde adóraktár végezheti. Nem állíthat elő és nem kezelhet borpárlatot olyan alkoholtermék adóraktár, amely alkoholterméket - a gyümölcs kivételével - cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági eredetű termékből állít elő, valamint vegyipari és gyógyszeripari felhasználás során szennyezetté vált alkoholtermék tisztítását végzi (szeszüzem).”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére