Időállapot: közlönyállapot (2000.II.16.)

4/2000. (II. 16.) OGY határozat

a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló, Genfben, az 1948. évi március hó 5. napján kelt egyezmény módosításának elfogadásáról * 

Az Országgyűlés

1. egyetért a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló 1948. évi egyezmény módosításának elfogadásával;

2. felkéri a köztársasági elnököt az elfogadó okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy az egyezmény 68. Cikke szerint az elfogadó okirat letétbe helyezéséről diplomáciai úton gondoskodjon;

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján az egyezmény módosításának hatálybalépését követően terjessze az Országgyűlés elé az egyezménynek a módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére