Időállapot: közlönyállapot (2000.II.16.)

7/2000. (II. 16.) OGY határozat

a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat módosításáról * 

A fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A Határőrség rendszeresített személyi állományának létszáma békében legfeljebb:


Megnevezés

Szervezeteinél
Rendelkezési állományban Felsőoktatási tanintézetek hallgatói
Összesen
Tiszt 1 826 274 2 100
Zászlós és tiszthelyettes 9 741 214 9 955
Felsőoktatási tanintézetek hallgatói 145 145
Köztisztviselők, közalkalmazottak 1 800
Mindösszesen 13 367 488 145 14 000”

  Vissza az oldal tetejére