Időállapot: közlönyállapot (2000.III.24.)

19/2000. (III. 24.) OGY határozat

az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény és az Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításainak megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény 1993. szeptember 3-án, illetőleg az Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás 1993. augusztus 28-án hatályba lépett módosításait;

2. felkéri a köztársasági elnököt az 1. pontban megjelölt egyezmények tekintetében a megerősítő okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítésről szóló okiratokat helyezze letétbe az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkáránál;

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján terjessze az Országgyűlés elé - a szövegükben bekövetkezett változásokra tekintettel - az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezménynek, valamint az Egyezményt kiegészítő európai Megállapodásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről szóló törvényjavaslatokat.


  Vissza az oldal tetejére