Időállapot: közlönyállapot (2000.V.5.)

40/2000. (V. 5.) OGY határozat

a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés - tekintettel a külföldi fegyveres erőknek a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén történő áthaladásáról szóló 56/1999. (VI. 16.) OGY határozat 3. pontjának második gondolatjeles bekezdésében meghatározottakra - elfogadja a Kormánynak a délszláv válság nyomán kialakult humanitárius szükséghelyzet megoldásában történő segítségnyújtás céljából a Magyar Köztársaság területén átengedett külföldi fegyveres erőkről, valamint áthaladásuk részleteiről szóló jelentését.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére