Időállapot: közlönyállapot (2000.V.5.)

41/2000. (V. 5.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek 2000. évi költségvetési támogatásának elosztásáról * 

1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdése alapján a társadalmi szervezetek támogatására - a Tv. 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 8. Társadalmi önszerveződések támogatása cím, 1. Társadalmi és karitatív feladatok támogatása jogcím-csoport, 348,1 millió forintot, a határozat mellékletének I-V. fejezetében foglaltak szerint osztja fel.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. A költségvetési támogatást a Magyar Államkincstár a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg az 500 ezer forintot,

b) két részletben - 2000. év augusztus végéig bezárólag -, amennyiben az érintett szervezet támogatása 500 ezer forint, illetve meghaladja az 500 ezer forintot.

4. Ha ezen országgyűlési határozat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium „Pártok és társadalmi szervezetek támogatása” kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Bizottságnak be kell nyújtani.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja, azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja. Amennyiben a támogatott szervezet saját tagszervezetei számára működési célra összeget átadott, arról is köteles tételes elszámolást készíteni.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az illetékes bizottság számára. A beszámolót és az elszámolást a 2001. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együtt kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet a 2001. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 2001. február 28. napjáig köteles az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának beküldeni.

8. Az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatás felhasználását - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján - ellenőrzi.

Melléklet a 41/2000. (V. 5.) OGY határozathoz

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészségmegőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezetek

Sor-
szám
Szervezetek Támogatás összege (E Ft)
1. „A korszerű iskoláért” Alapítvány 100
2. „A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítvány 450
3. „DÁVID” Achondroplasiások Társasága 100
4. „DELTA” Országos Katasztrófa Mentő Csoport 300
5. „Egészséges Ifjúságért” Szövetség 200
6. „Gyermekek falun” Alapítvány 300
7. „Gyökerek” Jóléti Szolgálat Alapítvány 400
8. „Józan Élet” Egészség- és Családvédő Országos Szövetség 300
9. „Józan Élet” Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület 200
10. „Képpel-Jellel” Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői Egyesülete 200
11. „Kutyával az emberért” Egészségügyi, Szociális, Tudományos Alapítvány 200
12. „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány 600
13. „Szent Benedek” Idősek Háza Alapítvány 400
14. „Szomjazom” Alapítvány 400
15. A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 300
16. Ahimsza Magyar Vegetárius Társaság 200
17. AIDS Segély Alapítvány, Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesület

400
18. Akarat Diáksport Egyesület 500
19. Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség 400
20. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 700
21. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 800
22. Allergiás Betegek Békés Megyei Egyesülete 100
23. Asztmás Betegek Veszprémi Egyesülete 100
24. Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) 900
25. Asztmások Somogy Megyei Egyesülete 100
26. Autista Gyermekekért Egyesület 100
27. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete 500
28. Bakony-Balaton „Szklerózis Multiplex” Mozgássérültek Egyesülete 200
29. Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat 300
30. Bárka Egyesület (Budapest) 300
31. Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete 200
32. Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete 200
33. Belszervi Betegek Rokkantak Kunsági Egyesülete (BEROKE) 200
34. Bóbita Habilitációs Egyesület 100
35. Boldogasszony Háza Alapítvány 200
36. Civitan Club Budapest - Help Egyesület 300
37. Conditio Humana Egyesület 700
38. CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 200
39. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 200
40. Cukorbetegek Egyesülete, Szentes 100
41. Családalapítók Egyesülete 300
42. Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány 300
43. Csecsemőket és kisgyermekeket befogadó otthonok Országos Szövetsége 300
44. Csontvelődonor Egyesület 300
45. Csökkent Munkaképességűek és Rokkantnyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 100
46. DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 300
47. Diabétesz Gyermek és Ifjúsági Országos Szövetség 400
48. DIALIZIS Művesekezeltekért Alapítvány 100
49. Diótörés Alapítvány 500
50. Don Bosco Egyesület 100
51. DOWN Alapítvány 400
52. Drog Stop Budapest Egyesület 800
53. EGALITÁS Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány 200
54. Egészség Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület 300
55. Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 200
56. Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesület 300
57. Egészségforrás Alapítvány 200
58. Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány 200
59. Egy Ház Alapítvány, Családok átmeneti otthona 200
60. Egymást Segítő Egyesület 300
61. Egyszülős Családért Alapítvány 200
62. Életreform Egyesület 150
63. Életrevaló Karitatív Egyesület 100
64. Értelmi Sérültek és Szakdolgozók Országos Érdekvédelmi Szövetsége 300
65. Értelmi Sérültek Victória Egyesülete 200
66. Észak és Nyugat Dunántúli Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Regionális Egyesülete 300
67. Északi Támpont Egyesület 400
68. Észak-Kelet-Magyarországi Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Egyesülete 300
69. Eszter Alapítvány 800
70. Esztergomi Szent Jakab Alapítvány 400
71. Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 300
72. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület 500
73. Fehér Bot Alapítvány, Hajdúdorog 100
74. Fehér Bot Alapítvány, Szekszárd 100
75. Feledékeny (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élő) Emberek Hozzátartozóinak
Társasága

200
76. Felnőtt Cisztás Fibrózisos Betegek Egyesülete 400
77. Félúton Alapítvány 700
78. Fészek Egyesület 300
79. Fogd a Kezem Alapítvány 200
80. Forrás Lelki Segítők Egyesülete 600
81. Gyöngyház Egyesület 800
82. Hajdú-Bihar Megyei Gyermekszemgondozás Alapítvány 100
83. Hajdú-Bihar megyei Hajléktalanokat és Utcán Élőket Segítők Egyesülete 200
84. Hajdú-Bihari Gyermek és Ifjúsági Diabétesz Egyesület 100
85. Hajdúsági Diabetesz Egyesület 100
86. Hajléktalanok a Hajléktalanokért Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület 400
87. Hajszolt-Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete (Hajszolt Egyesület) 400
88. Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége 700
89. Handicap Mozgássérültek Önsegélyező Alapítvány 200
90. Háttér Baráti Társaság a Melegekért 200
91. Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány 500
92. Hemofilia Alapítvány 100
93. Heves Megyei Diabetes Szövetség 200
94. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület 600
95. Immánuel Alapítvány 300
96. Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 200
97. Johannita Segítő Szolgálat 1 000
98. Kalán néni Pihenő kertje Közhasznú Autista Alapítvány 200
99. Katolikus Szeretetszolgálat Alapítvány 300
100. Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány 300
101. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 300
102. Kézenfogva JNKSZ Megyei Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Egyesülete 300
103. Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 600
104. Konzultáció Alapítvány 100
105. KORLÁTLANUL Alapítvány sérültek a sérültekért 200
106. Kortársoktatók Pécsi Egyesülete 200
107. Krónikus Betegek, Rokkantak Országos Egyesületeinek Szövetsége 500
108. Küldetés Egyesület 300
109. Külsőjózsefvárosi Református Diakóniai Alapítvány 400
110. Laktóz Érzékenyek Társasága 400
111. Lámpás ’92 Alapítvány 400
112. LÁNC Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége 800
113. Látássérült Cseppkő Országos Egyesület 300
114. Látásunkért Alapítvány, Magyar RP-Betegek Képviselete 100
115. Lélek-Hang Egyesület 300
116. Lelki Egészségvédő Alapítvány 100
117. Lenti és Környéke Egészségéért Alapítvány 100
118. Liga az Agyi Érbetegségek Ellen 200
119. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 600
120. Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány 200
121. Magzatvédő Társaság 300
122. Magyar Ápolási Egyesület 300
123. Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete 100
124. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 1 000
125. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 500
126. Magyar Egészségügyi Társaság 500
127. Magyar Gyógytornászok Társasága 200
128. Magyar Hemofília Egyesület 700
129. Magyar Hospice Egyesület 600
130. Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület 600
131. Magyar Karitász - Caritas Hungarica Alapítvány 1 000
132. Magyar Katolikus Családegyesület 200
133. Magyar Kékkereszt Egyesület 700
134. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 500
135. Magyar Mentálhigiénés Szövetség 500
136. Magyar Mentőtiszti Egyesület 300
137. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 500
138. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 800
139. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 200
140. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület 200
141. Magyar Sclerosis Multiplex Társaság 300
142. Magyar Szív Egyesület 500
143. Magyar Szív- és Érbetegek Egyesülete 200
144. Magyar Védőnők Egyesülete 600
145. Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője, Szent Korona Lovagrendje 200
146. Magyarországi PKU Egyesület 600
147. Magyarságmentési Misszió Alapítvány 300
148. Márka-Dera Alkoholmentes Önsegítő Egyesület - Dolina - 200
149. Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete 500
150. Menedék Város Menedék Alapítvány 300
151. Mentőalapítvány Hajdú-Bihar megye 200
152. MILI Minőségi Időskorért Legjobb Ismeretekkel Egyesület 300
153. MOMO Gyermekvédő Alapítvány 300
154. Mosdósi Kórház Műszerfejlesztési Alapítvány 200
155. Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 400
156. Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért 300
157. Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete 500
158. Mű-Szívbillentyűvel Élők Baráti Köre 100
159. Napfény Életmód Egyesület 100
160. Napfény Otthon Alapítvány 300
161. Nephrocentrum Alapítvány 100
162. Neuron Alapítvány 200
163. Nyolc Boldogság Alapítvány, Pécs 200
164. Nyolc Boldogság Alapítvány, Zalaegerszeg 100
165. Nyugat-dunántúli Daganatos Betegekért Alapítvány 400
166. Oltalom Karitatív Egyesület 800
167. Országos Cisztás Fibrózis Egyesület 500
168. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 600
169. Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesülete 400
170. Pannonhalmi Egyházmegye Karitász Szervezete 300
171. Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület 400
172. Paraaqua Alapítvány a Gyermekek Fejlesztéséért 200
173. Pécs-Baranyai Orvosclub 200
174. Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 200
175. Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 200
176. PLUSS, a Magyarországi HÍV-Pozitívokat Segítő Egyesület 500
177. Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére 300
178. Rapiditás Egyesület Hallássérültek Szervezete 200
179. Rehabilitációs Centrum Somogybükkösd 400
180. Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 200
181. Rókahegyi Agapé Alapítvány 100
182. S.O.S. Egyesület a Szenvedélybetegekért 500
183. Salva Vita Alapítvány 200
184. Sebzett Fényesség Alapítvány 100
185. Segít a Város Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 200
186. Segítő Kéz Alapítvány 100
187. Segítő Szeretet Alapítvány 500
188. SOFT Alapítvány a Gyermekrehabilitációért 400
189. Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület OLTALOM Alapítvány 100
190. SOS Krízis Alapítvány 500
191. Stabilitás Daganatos Betegek Rehabilitációs Alapítványa 100
192. Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége - ASU - 600
193. Szebb Jövőt Alkoholizmus Ellenes Egyesület 400
194. Szegedi Tini-Telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület 200
195. Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 200
196. Szembetegek Országos Egyesülete 400
197. Szent Lázár Lovagrend és Segélyszervezet 900
198. Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület 300
199. Szeretet Határok Nélkül Alapítvány 100
200. SZETA Egri Alapítványa 400
201. Szív- és Érbetegek Rehabilitációjáért Alapítvány 300
202. Szívvel-lélekkel a szívbeteg gyermekekért Alapítvány 200
203. Szociális Háló Egyesület 300
204. Szociális Szakmai Szövetség 800
205. Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány 400
206. Szt. Cirill és Method Alapítvány 300
207. Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület 400
208. TÁMASZ Egyesület 200
209. Tékozló Fiút Segítő Alapítvány 300
210. Telehumanitás Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület 300
211. Tiszta Forrás Alapítvány 400
212. Transzplantáltak Észak-Kelet-Magyarországi Egyesülete 200
213. Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 300
214. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1 000
215. Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete 100
216. Változz a Világgal Alapítvány 400
217. Vas Megyei Szív Egyesület 300
218. Vasutas Cukorbetegek Egyesülete 100
219. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1 000
220. Vesebetegek Somogy Megyei Egyesülete 100
221. Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 100
222. Veszprém Megyei Diabetes Egyesület 100
223. Világ Világossága Alapítvány 300
224. Visszaút Rehabilitációs Alapítvány 50
225. VITALIS Életvédők és Egészségőrzők Egyesülete 200
226. XL-Klub Egyesület 100
75 150

II. Gyermek- és ifjúsági szervezetek, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, illetve érdekképviseletet ellátó szervezetek, oktatási tevékenységet végző szervezetek

Sor-
szám
Szervezetek Támogatás
összege (E Ft)
1. „A Szent Domonkos Rendi Nővérek Intézményeiért” Alapítvány 330
2. „Alba Kör” Erőszakmentes Mozgalom a Békéért 240
3. „Az Avasi Gimnázium Jövőjéért” Alapítvány 100
4. „Együtt Egymásért” Alapítvány 240
5. „ÉSZ-AGY” Egylet 600
6. „Fiatalok a polgári Debrecenért” Ifjúsági és Kulturális Egyesület 290
7. „Gyermekeink a jövő” Alapítvány 240
8. „Kikelet” Képzési Kötelezett és Korai Fejlesztésben Részesülő Gyerekek Szüleinek Egyesülete 240
9. „Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület 250
10. „Szent Korona Szövetség” 200
11. A fiatalok idegen nyelv- és szakmai továbbképzéséért Alapítvány 330
12. Abakusz Kör 330
13. Alapítvány kollégista tanulók körülményeinek javításáért 240
14. Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület 270
15. Állampolgári Jogvédő Liga 330
16. Anyaoltalmazó Alapítvány 410
17. Apáczai Csere János Szakkollégium 140
18. Baloldali Ifjúsági Társulás - Fiatal Baloldal 510
19. CIVITAS Egyesület 490
20. Club 20 440
21. Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület 710
22. Cserkészek az Ifjúságért Alapítvány 100
23. Csillebérci Okosodó Egyesület 240
24. Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 440
25. Debrecen Rotaract Club 410
26. Debreceni Szülők Egyesülete a Gyermekekért 300
27. Dél-magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 140
28. Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete 410
29. Doktoranduszok Országos Szövetsége 290
30. Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület 300
31. Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány 200
32. Egy Ház Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti Alapítvány 410
33. Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége 290
34. Életfa Segítőszolgálat Egyesület 240
35. Életvonal Alapítvány 410
36. Eötvös József Ifjúsági Egyesület 170
37. Erdei Iskola Alapítvány 140
38. Értük-Velük Egyesület 140
39. Európa Egylet 760
40. Európa Jövője Egyesület 140
41. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége 240
42. Felnőtt Állami Gondozottak Érdekvédő és Érdekérvényesítő Egyesülete 250
43. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége 330
44. Fészekalja Egyesület 240
45. Fiatal Sasok Országos Egyesülete 250
46. Fiatalok a Vidékért Egyesület 100
47. Fiatalok Csongrád Megyei Szövetsége 390
48. Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesülete 150
49. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 330
50. Gyermekeinkért Alapítvány 240
51. Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szakmai Egyesület 250
52. Győri Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete 200
53. HAYICO Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége 390
54. Ifjúsági Lokálpatrióta és Kulturális Egyesület 700
55. Ifjúsági Unió 200
56. Ipoly Völgyi Lovas Diák Sportegyesület 140
57. KALÁSZ - Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége 240
58. Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Ifjúsági Alapítvány 410
59. Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány 240
60. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 500
61. Katedra Ifjúsági Szövetség 120
62. Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete 550
63. Katolikus Ifjúsági Alapítvány 200
64. Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség 360
65. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 1 760
66. Katolikus Szülők Országos Szövetsége 240
67. Kelet-magyarországi Népfőiskola Egyesület 140
68. Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége 860
69. Keresztény Értelmiségi Társaság 510
70. Keresztény Ifjúsági Összefogás Egyesület 120
71. Keresztény Ökumenikus Diákegyesület 810
72. Kiskunhalasi Fitness Egyesület 140
73. Kortárs Ifjúsági és Kulturális Egyesület 590
74. Kőbányai Kölyök Szövetség 150
75. Közéletre Nevelésért Alapítvány 390
76. Magyar Bölcsődék Egyesülete 200
77. Magyar Cserkészleány Szövetség 410
78. Magyar Cserkészszövetség 1 760
79. Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület 390
80. Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 240
81. Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete 240
82. Magyar Gyermek és Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 240
83. Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács 710
84. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség 340
85. Magyar Iskolaszék Egyesület 200
86. Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 330
87. Magyar Úttörők Szövetsége 560
88. Magyar Waldorf Szövetség Egyesület 440
89. Magyarország Felfedezői Egyesület 510
90. Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége 140
91. Magyarországi Európai Cserkészek Közhasznú Egyesület 710
92. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 510
93. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 560
94. Magyarországi Jogsértettekért Egyesület 300
95. Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 410
96. Magyarországi Montessori Egyesület 240
97. Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete
(Iskolaszövetség)

240
98. MH Líceum Alapítvány 170
99. Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetem 290
100. Muzsikáló Egészség Alapítvány 140
101. Műegyetemi Ifjúsági Egyesület 860
102. Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete 330
103. Nemzeti Alapítvány 150
104. Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány 140
105. Nyitott Világ Alapítvány 180
106. Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Szövetség (NYUGI) 330
107. Nyugat-Nógrád Ifjúsági Kulturális Egyesület (NYIKE) 790
108. Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 330
109. Olasz Foci- és Kosársuli Diáksportegyesület 600
110. Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament 1 210
111. Országos Gyermekvédő Liga, Budapest 330
112. Országos Gyermekvédő Liga Bács-Kiskun Megyei Régiója (Kecskemét) 240
113. Országos Ifjúsági Telekommunikációs Egyesület 540
114. Országos Kollégiumi Diákszövetség 240
115. Pax Vobis Alapítvány 380
116. Pécsi Ifjúsági Centrum Iroda 290
117. Peregrinus Szövetség 560
118. Prohászka Ottokár Alapítvány 690
119. Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány 200
120. Református Elemi Iskolai Alapítvány 240
121. Református Fiatalok Szövetsége 860
122. Regnum Marianum 240
123. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület 1 510
124. Remus Szociális Alapítvány 410
125. Sárándi Óvodásainkért Alapítvány 100
126. SIMON Alapítvány 610
127. Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség 410
128. Szent László Ifjúsági Szövetség 410
129. Szent Norbert Karitatív Alapítvány 240
130. Színek Világa 740
131. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 510
132. Táncsics Gimnáziumért Alapítvány 300
133. Tatay Sándor Iskola- és Oktatásfejlesztési Alapítvány 140
134. Természetjáró Fiatalok Szövetsége 330
135. Történelemtanárok Egylete 330
136. Turista és Természetjáró Információs Egyesület 140
137. Turul Szövetség 370
138. Unitárius Ifjak Társasága 140
139. Vackor Alapítvány 140
140. Vasi Diákszövetség 150
141. VE-GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség 240
142. VIDES Magyarországi Csoportja 330
143. Vitakultúra Egyesület 240
144. Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete 200
145. Zichy Gyula Alapítvány 390
146. Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete 330
53 910

III. Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezetek

Sor-
szám
Szervezetek Támogatás
összege (E Ft)
1. „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány 200
2. „Élettér” Állat- és Természetvédő Egyesület, Nagykanizsa 200
3. „Híd a Boronkán” Egyesület 400
4. „Jászkun” Természetvédelmi Szervezet 100
5. „NIMFEA” Természetvédelmi Egyesület 100
6. „Szentandrás” a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa 200
7. „Vidám Egészséges Gyerekekért 2000 után is” 100
8. Alba Regia Barlangkutató Csoport 200
9. Alföldkutatásért Alapítvány 300
10. Állatbarát Alapítvány 200
11. Állatotthon Alapítvány 200
12. Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége 300
13. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 200
14. Békéscsabai Zöld Kör 200
15. Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédő Egyesület 100
16. Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 200
17. Bihar Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 200
18. Biokultúra Egyesület 600
19. Bioszféra Egyesület 200
20. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 200
21. Budapesti Városvédő Egyesület 500
22. Castanea Környezetvédelmi Egyesület 300
23. Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület 400
24. CROCUS Természetbarát Kör 100
25. Csongrád megyei Természetbarát Szövetség 200
26. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 100
27. Duna Kör 900
28. Egészségmegőrző, Környezet- és Természetbarátok Egyesülete 200
29. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület 200
30. Életfa Környezetvédő Szövetség 200
31. E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 300
32. Energia és Környezet Alapítvány 100
33. Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 100
34. Erdei Iskola Egyesület, Kunszentmiklós 400
35. Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 100
36. Fauna Egyesület 100
37. Fauna-Film Egyesület 100
38. Fehérkereszt Állatvédő Liga Állatotthon Alapítvány 200
39. Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 300
40. Felső-Tisza Alapítvány 300
41. Forrásvíz Természetbarát Egyesület 300
42. Földtani Örökségünk Egyesület 300
43. Független Ökológiai Központ Alapítvány 200
44. Gaja Környezetvédő Egyesület 400
45. GATE Zöld Klub 600
46. Göncöl Alapítvány 300
47. Göncöl Szövetség 200
48. Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör 400
49. Hegyvidéki Tavainkért Környezetvédelmi Egyesület 100
50. Herman Ottó Természetvédő Kör 200
51. Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület HEROSZ 400
52. HEROSZ Fejér Megyei Szervezete 100
53. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 200
54. Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 500
55. Ifjú Zöldek 400
56. Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület 200
57. Ipoly-Vidéki Tájvédelmi Egyesület 500
58. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség 200
59. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület 200
60. Karszt Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 100
61. Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 100
62. Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület 200
63. Kengyeli Gyalogos Egyesület 400
64. Kertészek és Kertbarátok Baranya Megyei Szövetsége 100
65. Kertészek és Kertbarátok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége 100
66. Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete 100
67. Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 200
68 Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 100
69. KOBAK Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 200
70. Komárom-Esztergom Megyei Fiatal Természetbarátok Szövetsége 100
71. Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége 200
72. Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete 100
73. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 200
74. Környezeti Tanácsadók Egyesülete 200
75. Környezetünkért Erdei Iskola Alapítvány 200
76. Környezetvédelmi Újságírók Társasága 400
77. Körös Klub Környezet Természetvédő Természetbarát Társadalmi Szervezet 200
78. Körösi-Csoma Sándor Ifjúsági Természetjáró Egyesület 100
79. Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület 300
80. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület 200
81. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 700
82. Magyar Agrártudományi Egyesület 100
83. Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség 200
84. Magyar Bioetikai Társaság 100
85. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre 100
86. Magyar Humánökológus Társaság 500
87. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 600
88. Magyar Közlekedési Klub 300
89. Magyar Közművelődési, Környezet- és Földvédelmi Egyesület 600
90. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 600
91. Magyar Mikrobiológiai Társaság 100
92. Magyar Rovartani Társaság 300
93. Magyar Természetbarát Szövetség 500
94. Magyar Természetfotósok Szövetsége (natuArt) 100
95. Magyar Természetvédők Szövetsége 300
96. Magyar Turista Egyesület 200
97. Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 300
98. Megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány 100
99. METEOR Természetbarát Turista Egyesület 200
100. Misina Természet- és Állatvédő Egyesület 300
101. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület 200
102. Nádas-tó Környezetvédő Csoport 200
103. Nők a Balatonért Egyesület 100
  Vissza az oldal tetejére