Időállapot: közlönyállapot (2000.V.26.)

44/2000. (V. 26.) OGY határozat

a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodást;

2. felkéri a külügyminisztert, hogy a Megállapodás megerősítéséről diplomáciai úton értesítse a Megállapodás letéteményesét, Románia Kormányát.


  Vissza az oldal tetejére