Időállapot: közlönyállapot (2000.V.26.)

49/2000. (V. 26.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 1999. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja az Állami Számvevőszék 1999. évi tevékenységéről készített beszámolóját. Megállapítja, hogy a törvényekben meghatározott feladatainak az Állami Számvevőszék eleget tett, elősegítve ezzel az Országgyűlés és bizottságai törvényhozó és ellenőrző munkáját.

2. Az Országgyűlés elismeri azt a munkát, amit az Állami Számvevőszék - a 82/1999. (X. 22.) OGY határozat 5. pontjának megfelelően - ellenőrzési megállapításai hasznosulásának nyomon követésével végzett, és elfogadja az éves beszámolóban erről adott tájékoztatást.

3. Az Országgyűlés fontosnak tartja, hogy az Állami Számvevőszék a továbbiakban is fokozott figyelmet fordítson az államháztartás korszerűsítését előmozdító ellenőrzésekre. Támogatja az Állami Számvevőszék megváltozott elvárásokhoz jobban igazodó, teljesítmény-ellenőrzések és pénzügyi ellenőrzések irányába elmozduló belső szakosodását.

4. Az Országgyűlés támogatja az Állami Számvevőszék nemzetközi szakmai szerepvállalását, és szükségesnek tartja biztosítani ehhez, valamint a számvevőszéki tevékenység személyi és tárgyi feltételei további fejlesztéséhez szükséges forrásokat.


  Vissza az oldal tetejére