Időállapot: közlönyállapot (2000.V.26.)

50/2000. (V. 26.) OGY határozat

a munkanélküli ellátások körének felülvizsgálatáról * 

Hazánkban az elmúlt tíz évben drasztikusan - közel 30%-kal - csökkent a foglalkoztatotti létszám.

A munkanélküliséggel párhuzamosan megjelent a tömeges önfoglalkoztatói rendszer (egyéni és társas forma) új struktúrája. Az ún. kényszervállalkozók körére nem terjed ki a társadalom védelme.

Az Országgyűlés ezért felkéri a Kormányt, hogy

a) vizsgálja meg, hogy a munkanélküli ellátásban részesíthetők körébe milyen módon és feltételekkel vonhatók be az egyéni és társas vállalkozók:

a munkanélküli ellátásra való jogosultság szempontjából milyen feltételekkel lehetne figyelembe venni az olyan munkavégzési időtartamokat - így különösen az egyéni vállalkozóként, valamint a társas vállalkozások személyesen közreműködő tagjaként töltött időt -, amelyekre a jelenlegi szabályozás nem ad lehetőséget, valamint milyen feltételek mellett hozható létre az érintett kör biztosítási közössége;

b) készítsen ehhez felmérést a vállalkozók rétegeiről, az érintett körről, vegye figyelembe a meglévő szociális ellátások hatásait és szerezze be az érdekvédelmi szervezetek véleményét;

c) a vizsgálat eredményéről 2000. október 30-ig tájékoztassa az Országgyűlést.


  Vissza az oldal tetejére