Időállapot: közlönyállapot (2000.VI.21.)

60/2000. (VI. 21.) OGY határozat

az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakat fenyegető kockázatok kezelésével és egyéb kockázatkezelési kérdésekkel kapcsolatos egyes kormányzati feladatokról * 

1. A közelmúltban az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakban bekövetkezett jelentős mértékű károkra való tekintettel az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy

- mérje fel az állami tulajdonban lévő vagyontárgyakra kötött biztosítási szerződések alapján a 2000. évben esedékes biztosítási díjak mértékét, a díjak forrását, és dolgozzon ki ütemtervet az állami tulajdonban lévő vagyontárgyak értékének, biztosítottsági fokának teljes körű felmérésére,

- vizsgálja meg, hogy az elmúlt öt évben az állami vagyonban bekövetkezett, biztosítással fedezhető (így különösen tűz, elemi kár, betöréses lopás és rablás okozta) károk összege mekkora volt, illetőleg azt, hogy ezen károk hány százaléka térült meg biztosítási szerződés alapján vagy más módon,

- vizsgálja meg, hogy az állami tulajdonba és kincstári vagyonkörbe tartozó, a központi költségvetési szervek és az ún. egyéb vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő mely vagyonelemek körében, milyen káresemények bekövetkezése esetén, milyen feltételek mellett indokolt a vagyon- és a felelősségbiztosítás eszközének alkalmazása, s ezeknek milyen költségkihatása van,

- vizsgálja meg, hogy van-e lehetőség az önkormányzatok tulajdonában lévő vagyontárgyak biztosítottsági fokának növelésére, és tegyen ajánlásokat erre vonatkozóan.

2. A határozatban foglaltak végrehajtásáról a Kormány 2000. október 31-ig számoljon be az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának.


  Vissza az oldal tetejére