Időállapot: közlönyállapot (2000.VI.21.)

62/2000. (VI. 21.) OGY határozat

a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés a fegyveres erők részletes bontású létszámáról szóló 124/1997. (XII. 18.) OGY határozatot (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:

1. A Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A Magyar Honvédség személyi állományának rendszeresített békelétszáma 2001. december 31-ig az alábbi táblázatban meghatározottak szerint álljon be:


Megnevezés
MH szervezeteinél HM szervezeteknél Felsőoktatási tanintézetek hallgatói
Összesen
Tiszt 5 700 2650 250 8 600
Zászlós és tiszthelyettes 8 930 1250 50 10 230
Szerződéses állomány 6 700 6 700
Sorállomány 12 160 12 160
Felsőoktatási tanintézetek ösztöndíjas hallgatói 1200 1 200
Közalkalmazottak 4 010 4 010
Mindösszesen 37 500 3900 1500 42 900

Megjegyzés:

Az 1. pont „HM szervezeteknél” oszlopban szereplő létszám a Honvédelmi Minisztériumban, a minisztérium hivatalainál és háttérintézményeinél, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a Nemzetvédelmi Egyetemen szolgálatot teljesítő hivatásos állományt, valamint a különböző NATO beosztásokban lévőket, illetve a honvédelmi tárca szervezeteinél ideiglenesen konkrét beosztással nem rendelkező állományt foglalja magába.

Az 1. pontban szereplő létszám nem tartalmazza a Honvédelmi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium hivatalai és háttérintézményei, valamint a honvédelmi miniszter közvetlen irányításával vagy felügyeletével működő szervezetek köztisztviselői és közalkalmazotti létszámát, amely mindösszesen 2100 fő.”

2. A Határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Felhatalmazást kap a honvédelmi miniszter, hogy a honvédelmi tárca szervezeteinél szolgálatot teljesítő tiszt, zászlós, tiszthelyettes és szerződéses állománykategóriák között - szükség esetén - az 1. pontban meghatározott létszámon belül 3-5%-os átcsoportosítást hajtson végre. E létszámon felül - éves átlag létszámként - 220 főt a tartalékos állomány át- és továbbképzésére felhasználhat.

Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy a Határőrség szervezeteinél szolgálatot teljesítő tiszt, valamint zászlós és tiszthelyettes állománykategóriák között - szükség esetén - a 2. pontban meghatározott létszámon belül 2-3%-os átcsoportosítást hajtson végre.”

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Határozat 4. pontja hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére