Időállapot: közlönyállapot (2000.IX.13.)

67/2000. (IX. 13.) OGY határozat

az Európa Tanács 1999. január 27-én kelt Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményének megerősítéséről * 

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére

1. megerősíti az Európa Tanács Korrupció Elleni Büntetőjogi Egyezményét;

2. egyetért azzal, hogy a megerősítő okirat letétbe helyezésekor a Magyar Köztársaság a határozat mellékletében szereplő fenntartásokat és nyilatkozatokat megtegye;

3. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és pecsétjével ellátva adja ki.

Melléklet a 67/2000. (IX. 13.) OGY határozathoz

Fenntartások:

„A 37. Cikk 1. bekezdésében foglaltak alapján Magyarország fenntartja a jogát arra, hogy az 5., 6. Cikkekbe foglalt magatartások közül a passzív vesztegetésre vonatkozó bűncselekményeket ne nyilvánítsa bűncselekménnyé.”

„A 37. Cikk 1. bekezdésében foglaltak alapján Magyarország fenntartja a jogát arra, hogy a 8. Cikkbe foglalt magatartást, amennyiben külföldi állampolgár, külföldi magánszektorban lévő egység vonatkozásában követi el, ne nyilvánítsa bűncselekménnyé.”

Nyilatkozatok:

„A 29. Cikk 2. bekezdése értelmében Magyarország tájékoztatja az Európa Tanács főtitkárát, hogy központi hatóságként a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériumát, valamint a Legfőbb Ügyészséget jelöli ki.”

„A 30. Cikk 6. bekezdése értelmében Magyarország tájékoztatja az Európai Tanács főtitkárát, hogy a hatékonyság miatt a IV. fejezet szerinti megkereséseket a központi hatóságok valamelyikéhez kell címezni.”


  Vissza az oldal tetejére