Időállapot: közlönyállapot (2000.IX.29.)

74/2000. (IX. 29.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között létrejött Európai Megállapodás intézményi vonatkozásainak az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembe vevő változásairól szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről * 

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére

1. megerősíti a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai között Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás intézményi vonatkozásainak az Osztrák Köztársaság, Finn Köztársaság és a Svéd Királyság az Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembe vevő változásairól szóló és 1999. június 28-án, Brüsszelben aláírt Jegyzőkönyvet;

2. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítés tényéről diplomáciai úton értesítse a Szerződő Feleket.


  Vissza az oldal tetejére