Időállapot: közlönyállapot (2000.IX.29.)

75/2000. (IX. 29.) OGY határozat

a délszláv helyzet stabilizálása érdekében az SFOR erőket felváltó erők tevékenységének elősegítéséről és ebben a magyar műszaki kontingens részvételéről szóló 18/1998. (III. 6.) OGY határozat módosításáról * 

A 18/1998. (III. 6.) OGY határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés)

„3. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását biztosító erők (SFOR) keretében működő korlátozott létszámú (nem több, mint 500 fő) magyar önálló műszaki alegység a rendszeresített technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátva az SFOR erők keretében, legfeljebb 2003. december 31-ig tevékenykedjen;”


  Vissza az oldal tetejére