Időállapot: közlönyállapot (2000.X.20.)

86/2000. (X. 20.) OGY határozat

a magyar kontingens részvételéről a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) tárgyában hozott 55/1999. (VI. 16.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés - a magyar kontingens részvételéről a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) tárgyában hozott - 55/1999. (VI. 16.) OGY határozata a következő új 3. ponttal egészül ki, és a jelenlegi 3. pont számozása 4. pontra változik:

(Az Országgyűlés)

„3. az Alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pontjára tekintettel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkhöz (KFOR) - az 1. és 2. pontban foglaltakon túl - egy mozgó orvosi laboratóriumot működtető, egyéni fegyverekkel és felszereléssel rendelkező egészségügyi kontingenssel is hozzájáruljon. A kontingens létszáma nem lehet több, mint 20 fő, amely a váltási periódusokban sem haladhatja meg a 30 főt. A hozzájárulás időtartama a koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erők (KFOR) feladatának végéig terjed;”

2. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére