Időállapot: közlönyállapot (2000.X.20.)

88/2000. (X. 20.) OGY határozat

az úgynevezett olajügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról * 

1. § Az Országgyűlés tudomásul veszi a legfőbb ügyésznek az úgynevezett olajügyek személyekre és szervezetekre tekintet nélküli kivizsgálására, a szükséges büntetőjogi felelősség megállapításának kezdeményezésére létrehozott munkacsoportról és annak eddigi tevékenységéről szóló tájékoztatását, és felkéri a legfőbb ügyészt, hogy szükség szerint, de legkésőbb 2000. december 31-ig tájékoztassa az Országgyűlést a munkacsoport további tevékenységéről.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a munkacsoport tevékenységéhez szükséges többletforrásokat biztosítsa.

2. § Az Országgyűlés felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot, hogy az úgynevezett olajügyek büntetőtárgyalására biztosított soronkívüliséget terjessze ki az olajügyekkel kapcsolatos magánvádas büntetőeljárásokra és polgári eljárásokra is.

3. § Az Országgyűlés felkéri a miniszterelnököt, hogy 2000. december 31-ig adjon tájékoztatást az úgynevezett olajügyekben eljáró rendvédelmi szervek és nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységével kapcsolatban általa elrendelt vizsgálat eredményéről.

4. § Az Országgyűlés felkéri az igazságügyminisztert és a pénzügyminisztert, hogy az illetékes állami szervek bevonásával vizsgálják meg: a jelenleg hatályos jogszabályok adnak-e lehetőséget - bármely területen - az úgynevezett olajügyekhez hasonló visszaélésekre. A vizsgálat eredményéről a 2000. évi őszi ülésszak végéig tájékoztassák az Országgyűlést.

5. § Meg kell vizsgálni, hogy az olajáru forgalmazásával kapcsolatosan mutatkozó joghézagok keletkezésében volt-e szerepe kormányzati tényezőknek.

A törvényjavaslatok és módosító javaslatok parlamenti tárgyalásáról készített hiteles jegyzőkönyvek áttekintésével arra is fényt kell deríteni, hogy kik voltak azok, akik törvényjavaslatokat vagy módosító javaslatokat kezdeményeztek az olajszármazékokkal történő visszaélések megakadályozására, illetőleg voltak-e olyan országgyűlési képviselők vagy kormánytisztviselők, akik ennek leállítására törekedtek.

6. § Az „országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról az esetleges korrupciós ügyek feltárására az olajügyek és a szervezett bűnözés között” tárgyú 94/1999. (XII. 7.) OGY határozat VIII. és IX. pontja a következőképpen módosul:

„VIII. A bizottság a megállapításairól jelentést készít, amelyet 2000. november 30-ig az Országgyűlés elé terjeszt. A bizottság a hozzá beérkezett anyagokat az ügyészségnek átadja.

IX. A bizottság megbízatása a jelentés Országgyűlés elé történő terjesztéséig tart.”


  Vissza az oldal tetejére