Időállapot: közlönyállapot (2000.XII.20.)

103/2000. (XII. 20.) OGY határozat

az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság létrehozásáról * 

1. Az Országgyűlés elhatározza vizsgálóbizottság (a továbbiakban: Bizottság) felállítását, melynek célja az, hogy feltárja az országgyűlési képviselők megválasztásának időpontjában fennálló vagyoni helyzete, valamint a jelenlegi vagyoni viszonyai közötti különbséget.

2. A Bizottság vizsgálata kiterjed valamennyi országgyűlési képviselőre, aki a vizsgálat időpontjában a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagja. A vizsgálatot a Bizottság a képviselők nevének kezdőbetűje alapján, ábécé sorrendben köteles elvégezni. Ha valamelyik képviselő kéri, hogy a Bizottság a személyét érintő eljárást soron kívül végezze el, ennek a Bizottság köteles eleget tenni.

3. Az Alkotmány 21. §-ának (3) bekezdése alapján, a Bizottság felhívására a képviselők kötelesek a Bizottság rendelkezésére bocsátani:

a) az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény alapján ezen határozat közzététele előtt tett vagyonnyilatkozataikat, az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága által hitelesített másolatban,

b) az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény alapján készített vagyonnyilatkozatukat jelenlegi vagyoni helyzetükről.

Amennyiben a vagyonnyilatkozat hitelesített másolata az eredeti vagyonnyilatkozat hiánya miatt nem bocsátható a Bizottság rendelkezésére, a Bizottság felhívja a képviselőt a vizsgált időpontra vonatkozó, az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételére, amelyet a képviselő köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani.

4. A képviselő megválasztásának időpontja alatt azt az időpontot kell érteni, amikor a képviselőt az 1990. évi országgyűlési választásokon, vagy azt követően, első alkalommal országgyűlési képviselőnek választották. Ha a képviselő megbízatása első megválasztása óta nem folyamatos, a képviselő köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani a korábbi mandátumának megszűnésekor és újabb mandátumának keletkezésekor fennálló vagyoni helyzetéről tett vagyonnyilatkozatát is.

5. A Bizottság munkáját ezen határozat közzétételétől számított 180 napon belül fejezi be, és a vizsgálat eredményéről az Országgyűlést nyilvános jelentésben tájékoztatja.

6. Amennyiben az érintett képviselők valamelyike, a jelen országgyűlési határozatban megjelölt vagyonnyilatkozatok benyújtását megtagadja, vagy a Bizottság által megjelölt határidőre annak nem tesz eleget, úgy ezt a tényt a Bizottság jogosult nyilvánosságra hozni, és a vizsgálatot nyilatkozat hiányában lefolytatni.

7. A Bizottság 12 főből áll. A Bizottság tagjaira a képviselőcsoportok terjesztenek javaslatot az Országgyűlés elnöke elé, az alábbiak szerint:

FIDESZ Országgyűlési Képviselőcsoportja: 3 fő,

MSZP Országgyűlési Képviselőcsoportja: 3 fő,

FKGP Országgyűlési Képviselőcsoportja: 2 fő,

SZDSZ Országgyűlési Képviselőcsoportja: 1 fő,

MDF Országgyűlési Képviselőcsoportja: 1 fő,

MIÉP Országgyűlési Képviselőcsoportja: 1 fő,

független országgyűlési képviselők: 1 fő.

8. A Bizottság elnökére a kormánypárti képviselőcsoportok, alelnökére pedig az ellenzéki képviselőcsoportok tesznek javaslatot a 7. pont szerint a Bizottságba jelölt tagok közül.

9. A Bizottság működése során köteles a hatályban lévő Házszabályt és az egyéb jogszabályok előírásait betartani.

A Házszabályban és egyéb jogszabályokban nem szabályozott, de a Bizottság munkáját meghatározó eljárási szabályokat érintően pedig a Bizottság jelen lévő tagjai az egyszerű többség szabályai szerint döntenek.

10. A Bizottság működési költségeit az Országgyűlés működésére szánt költségvetési keretből az Országgyűlés Hivatala biztosítja.


  Vissza az oldal tetejére