Időállapot: közlönyállapot (2001.II.15.)

1/2001. (II. 15.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankja tőkeemelésében való részvételéről * 

1. Az Országgyűlés elfogadja az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (a továbbiakban: Bank) Adminisztratív Tanácsának a Bank tőkeemeléséről szóló 1999. évi 321. számú határozatában foglaltakat, és elhatározza, hogy a Magyar Köztársaság a Bank tőkeemelésében 15 288 678 euró összegű tőkejegyzéssel vesz részt.

2. Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzalapok feltöltéséhez való hozzájárulás

a) 1 687 870 euró összegű befizetendő része központi költségvetési kihatások nélkül, a Bank tartalékai terhére, Magyarország részére történő jóváírásként valósul meg;

b) a tőkeemelés fennmaradó, 13 600 808 euró összegű, lehívható része feltételes állami kötelezettségvállalást jelent.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére