Időállapot: közlönyállapot (2001.II.15.)

7/2001. (II. 15.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról * 

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Idegenforgalmi bizottságba - bizottsági tagságának megtartása mellett -

dr. Katona Béla helyett

Pál Bélát

a bizottság elnökévé,

a Költségvetési bizottságba - bizottsági tagságának megtartása mellett -

Keller László helyett

dr. Veres Jánost,

a Külügyi bizottságba - bizottsági tagságának megtartása mellett -

Molnár Gyula helyett

Szabó Vilmost,

a Területfejlesztési bizottságba - bizottsági tagságának megtartása mellett -

dr. Baráth Etele helyett

Bajor Tibort,

a bizottság alelnökévé,

az Egészségügyi és szociális bizottságba - a bizottsági taglétszám 24 főre történő emelésével egyidejűleg -

Hortobágyi Krisztinát,

Szabó Ferencet,

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságba

István József korábban megüresedett helyére

Dögei Imrét,

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

Kiss Andor helyett

Rozgonyi Ernőt,

dr. Nagy Sándor helyett

Paszternák Lászlót,

a Kulturális és sajtó bizottságba

Pál Béla helyett

Csige Józsefet,

a Külügyi bizottságba

dr. Szabó Zoltán helyett

dr. Solymosi Józsefet,

a Számvevőszéki bizottságba

dr. Veres János helyett

Kovács Tibort,

a Társadalmi szervezetek bizottságba

István József korábban megüresedett helyére

Dögei Imrét,

a Területfejlesztési bizottságba

dr. Baja Ferenc helyett

dr. Lamperth Mónikát

a bizottság tagjává

megválasztja.


  Vissza az oldal tetejére