Időállapot: közlönyállapot (2001.III.9.)

10/2001. (III. 9.) OGY határozat

a Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről és a szükséges teendőkről * 

1. Az Országgyűlés megvitatta és elfogadja a Gazdasági bizottság által előterjesztett jelentést a Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről.

2. Az Országgyűlés felkéri a legfőbb ügyészt:

- a bűnügyi jogsegélyegyezmény alapján keresse meg a Central Wechsel- und Creditbank Actiengesellschaft-tal (a továbbiakban: CW AG) kapcsolatban folyamatban lévő büntetőeljárást lefolytató osztrák hatóságokat azon eljárás során felmerült információk, adatok kikérése céljából, amelyek nyomán a büntetőeljárás(ok) megindítható(k) Magyarországon is;

- a bizonyítékok alapján, a megfelelő előkészítést követően a büntetőeljárásokat indítsa meg.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a vizsgálatból leszűrt tapasztalatok alapján a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szükséges módosítását készítse elő, különös tekintettel a banküzem menetére, az adatszolgáltatásra, a felelősségi kérdés újraszabályozására, az egyszemélyi felelősség feloldására stb. vonatkozóan. A szabályozás módosítása olyan legyen, amely növeli az Országgyűlés és ennek megfelelően az országgyűlési bizottságok valóságos ellenőrző szerepét és intézkedési jogkörét.


  Vissza az oldal tetejére