Időállapot: közlönyállapot (2001.V.11.)

27/2001. (V. 11.) OGY határozat

a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről * 

1. Az Országgyűlés tudomásul veszi a Kormány által előterjesztett 1999. évről szóló jelentést a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről.

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a következő évi jelentések során a Központi Statisztikai Hivatal által feltárt adatokon túl adjon tájékoztatást a gyerekek és fiatalok helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról készült kutatások és elemzések tartalmáról.

3. Az Országgyűlés fontosnak tartja, hogy a következő években benyújtandó jelentések részletesebb információkkal szolgáljanak a gyermekek és a fiatalok egészségi és szociális helyzetéről, életmódjáról, illetve a fiatalok pályakezdéséről.

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény hazai érvényesüléséről szóló, az ENSZ Gyermek Jogainak Bizottságához megküldendő soron következő jelentést, annak elkészülte után tájékoztatásul terjessze elő.

5. A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról szóló jelentésről szóló 106/1995. (XI. 1.) OGY határozat 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 1996. március 31-ig, majd azt követően minden év szeptember 15-éig terjesszen elő jelentést a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről. A jelentés összeállítása során a Kormány vegye figyelembe az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény előírásait.

2. A Kormány által előterjesztett jelentést az Országgyűlés illetékes bizottságai vitassák meg. Az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottsága a jelentés benyújtásától számított 60 napon belül nyilvános ülésen összegezze az Országgyűlés főtitkára által vezetett jegyzékben szereplő, bejegyzett országos érdekképviseletek és társadalmi szervezetek véleményét, az illetékes bizottságok ajánlásait, és alakítsa ki állásfoglalását, javaslatait az Országgyűlés és a Kormány további - a jelentés alapján megfogalmazható - feladatairól.”

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére