Időállapot: közlönyállapot (2001.V.11.)

28/2001. (V. 11.) OGY határozat

a mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról * 

1. § Az Országgyűlés felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát, és ezen belül külön felkéri a gazdasági, a földművelésügyi és vidékfejlesztési, a környezetvédelmi és a közlekedési és vízügyi, a külügy-, a pénzügyminisztert, továbbá a PHARE, az ISPA és a SAPARD forrásokat felügyelő minisztereket, hogy vizsgálják meg, miként szolgálja a magyar gazdaság fejlődését és európai integrációját, a mezőgazdasági termelőket sújtó 2000. évi rendkívüli aszálykár egyszeri 16-18 milliárd forint nagyságú kárenyhítése a rendelkezésre álló állami tartalékforrásból.

2. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt és az 1. §-ban külön is felsorolt minisztereket, vizsgálják meg, hogy a rendkívüli aszálykár milyen további versenyhátrányt jelent a magyar gazdaság és lakosság szolgálatában álló mezőgazdasági termelés számára; különös tekintettel az Európai Uniós integrációra és arra a tényre, hogy a magyar mezőgazdasági termelés rendkívüli elemi kár esetén nem részesül az Európai Unió tagállamain belül, ilyen esetekben szokásosan működtetett támogatásokban, preferenciákban.

3. § Kéri az Országgyűlés a Kormányt, vizsgálja meg, hogy milyen következményekkel jár az aszálykárok következtében teljesen ellehetetlenülő termelők tömegének a megjelenése Magyarországon.

4. § Az Országgyűlés felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy az 1., 2. és 3. §-okban felvetettekre a választ készítse el, és azokat az intézkedési javaslatokat tartalmazó tervezet formájában 2001. május 30-ig terjessze elfogadás céljából az Országgyűlés elé.

5. § Ez az országgyűlési határozati javaslat az Országgyűlés által történő elfogadását követő hónap első napján lép hatályba, és az azt követő 2 hónapon belül várja az Országgyűlés a Kormány konkrét intézkedéseit az ebben az országgyűlési határozati javaslatban felvetettekre.


  Vissza az oldal tetejére