Időállapot: közlönyállapot (2001.V.11.)

29/2001. (V. 11.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2000. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja az Állami Számvevőszék 2000. évi tevékenységéről készített beszámolóját. Megállapítja, hogy a törvényekben meghatározott feladatainak az Állami Számvevőszék eleget tett, elősegítve ezzel az Országgyűlés és bizottságai törvényhozó és ellenőrző munkáját.

2. Az Országgyűlés fontosnak tartja, hogy az Állami Számvevőszék a továbbiakban is fokozott figyelmet fordítson az államháztartás korszerűsítését előmozdító ellenőrzésekre. Támogatja az Állami Számvevőszék megváltozott elvárásokhoz jobban igazodó, teljesítmény-ellenőrzések és pénzügyi ellenőrzések irányába elmozduló belső szakosodását.

3. Az Országgyűlés egyetért az Állami Számvevőszék működési tapasztalatai alapján időszerűvé vált - 2002. január 1-jével megvalósítani tervezett - szervezeti fejlesztéssel, egyúttal a 2000. évi számvevőszéki beszámolóban előterjesztett változásokat jóváhagyja.

4. Az Országgyűlés támogatja a szervezet jelentőségének megfelelő anyagi elismerését.

5. Az Országgyűlés támogatja az Állami Számvevőszéket nemzetközi szakmai szerepvállalásában és biztosítja az ehhez szükséges forrásokat.


  Vissza az oldal tetejére