Időállapot: közlönyállapot (2001.V.14.)

31/2001. (V. 14.) OGY határozat

a mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról * 

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2001. szeptember 30-ig tekintse át és nyújtsa be a kapcsolódó törvénymódosításokkal együtt:

a) a mezőgazdasági termelőket megillető tartozások megtérítését garantáló rendszer létrehozásának és működtetésének lehetőségét, valamint az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény módosításának lehetőségét oly módon, hogy a kölcsönös kockázatvállalás mellett biztosítsa a termelői, beszállítói biztonságot;

b) a felvásárlók és a kereskedők piaci tevékenységének rendszerét a terméktanácsok szabályozásán keresztül.


  Vissza az oldal tetejére