Időállapot: közlönyállapot (2001.V.18.)

33/2001. (V. 18.) OGY határozat

a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI. 4.) OGY határozat módosításáról * 

1. A hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI. 4.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) 1-6. pontjai hatályukat vesztik.

2. A Határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés)

„7. felhívja a Kormányt, hogy intézkedjen az egyes gyakorlatokból származó - a kiadásokkal csökkentett - bevétel 15%-ának az érintett önkormányzatok részére, 5%-ának pedig környezetvédelmi célokra történő biztosításáról.”

3. Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére