Időállapot: közlönyállapot (2001.VI.1.)

35/2001. (VI. 1.) OGY határozat

a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a dániai Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott és a Magyar Köztársaság által 1998. december 18-án aláírt, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Egyezményt;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítésről szóló okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítésről szóló okiratot diplomáciai úton juttassa el az Egyezmény letéteményeséhez.


  Vissza az oldal tetejére