Időállapot: közlönyállapot (2001.VI.18.)

39/2001. (VI. 18.) OGY határozat

a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés

1. elfogadja a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. §-ának j) pontja és 26. §-ának (8) bekezdése alapján készült „A területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról” szóló jelentést;

2. megállapítja, hogy a területfejlesztés érdekében tett intézkedések több területen (termelői infrastrukturális ellátás közelítése, befektetések arányosabb területi elhelyezkedése) kedvező hatásokat váltottak ki, viszont áttörést - részben az eltelt idő rövidsége miatt is - nem eredményeztek a hatékony és esélykiegyenlítő térségi fejlődés irányába;

3. felkéri a Kormányt, hogy a területfejlesztési politika hatékonyabb érvényesülése érdekében

a) intézkedjen arról, hogy az Európai Unióhoz benyújtandó Nemzeti Fejlesztési Terv vegye figyelembe a területfejlesztés fő céljait és prioritásait, valamint a tervezési-statisztikai régiók programjait;

b) biztosítson a térségi felzárkóztatási programok megvalósításához közvetlen és közvetett állami forrásokat a 2003. évi és az azt követő évek központi költségvetés tervezése során;

4. felkéri a Kormányt, hogy a területfejlesztési folyamatok alakulásának nyomon követése érdekében tegye teljes körűvé az állami támogatások, fejlesztési célú előirányzatok területi alapú nyilvántartását és adatszolgáltatását a Területi Információs Rendszer részére;

5. felkéri a Kormányt, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény soron következő módosítása során kezdeményezze az Országgyűlés részére benyújtandó beszámolók gyakoriságának négy évre történő módosítását;

6. felkéri a Kormányt, hogy a 3-5. pontban foglaltakkal kapcsolatos intézkedéseiről 2002. december 31-ig tájékoztassa az Országgyűlést.


  Vissza az oldal tetejére