Időállapot: közlönyállapot (2001.IX.7.)

55/2001. (IX. 7.) OGY határozat

az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez történő csatlakozásról * 

Az Országgyűlés

1. elhatározza a Magyar Köztársaság csatlakozását az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez;

2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy az 1. pontban említett okmányra vonatkozóan a Magyar Köztársaság csatlakozási okiratát kiadja;

3. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a csatlakozási okiratot az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkáránál letétbe helyezze;

4. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a csatlakozási okiratnak az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkáránál történő letétbe helyezésekor a Magyar Köztársaság nevében, a határozat mellékletében meghatározott nyilatkozatokat megtegye.

Melléklet az 55/2001. (IX. 7.) OGY határozathoz

Nyilatkozatok:

Az Egyezmény 23. és 24. Cikkéhez:

„Az Egyezmény 23. és 24. Cikkében foglaltakat a Magyar Köztársaság úgy alkalmazza, hogy a saját állampolgárokkal azonos elbánást az állandó belföldi lakóhelyű hontalan személyek számára biztosítja.”

Az Egyezmény 28. Cikkéhez:

„Az Egyezmény 28. Cikkében foglaltakat a Magyar Köztársaság az „Utazási Igazolvány hontalan személy részére/Travel Document for Stateless Person” elnevezésű magyar-angol nyelvű úti okmány kiadásával alkalmazza, az Egyezmény Függeléke 1. Cikk 1. bekezdésében szereplő bejegyzéssel ellátva.”


  Vissza az oldal tetejére