Időállapot: közlönyállapot (2001.IX.7.)

56/2001. (IX. 7.) OGY határozat

az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezményt;

2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy az 1. pontban említett okmányra vonatkozóan a Magyar Köztársaság megerősítő okiratát kiadja;

3. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a megerősítő okiratnak az Európa Tanács Főtitkáránál történő letétbe helyezésekor a Magyar Köztársaság nevében a határozat mellékletében meghatározott fenntartásokat és nyilatkozatot megtegye.

Melléklet az 56/2001. (IX. 7.) OGY határozathoz

Nyilatkozatok és fenntartások:

Fenntartás az Egyezmény 11. Cikkéhez:

„A Magyar Köztársaság fenntartja magának a jogot, hogy a 11. Cikk tekintetében az állampolgárság megszerzési ügyekben hozott határozatok írásbeli indokolására vonatkozó szabályt a hatályos magyar jogi szabályozás szerint ne alkalmazza.”

Fenntartás az Egyezmény 12. Cikkéhez:

„A Magyar Köztársaság fenntartja magának a jogot, hogy a 12. Cikk tekintetében az állampolgárság megszerzési ügyekben hozott határozatok tekintetében a közigazgatási vagy bírósági úton történő felülvizsgálatára vonatkozó szabályt a hatályos magyar jogi szabályozás szerint ne alkalmazza.”

Fenntartás az Egyezmény 21. Cikk 3. a) pontjához:

„A Magyar Köztársaság fenntartja magának a jogot, hogy a 21. Cikk 3. a) pont tekintetében

- csak a Magyar Köztársaság területén élő férfiak minősüljenek hadkötelesnek. Az a többes állampolgár, aki nem az ország területén él, nem kötelezhető katonai vagy alternatív szolgálatra, valamint önkéntesség esetén sem teljesíthet ilyen szolgálatot;

- az ország területén élő, többes állampolgár hadköteles a Magyar Köztársaság tekintetében nem mentesül a sorkatonai szolgálatra vagy polgári szolgálatra történő behívás alól.”

Nyilatkozat az Egyezmény 22. Cikk b) pontjához:

„A Magyar Köztársaság kijelenti, hogy a Magyar Köztársaságban a honvédelmi kötelezettség alapján a behívásnak a kötelezett 30. életéve betöltéséig van helye.”

Felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a megerősítő okiratot az Európa Tanács Főtitkáránál letétbe helyezze, egyidejűleg tájékoztassa arról, hogy a Magyar Köztársaság az Egyezményhez tett fenntartások indokoltságát 2005. június 30-ig felülvizsgálja.


  Vissza az oldal tetejére