Időállapot: közlönyállapot (2001.IX.7.)

58/2001. (IX. 7.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Közösségek között 2000. október 9-én kelt, a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodást;

2. jóváhagyja a Megállapodás 12. Cikkének alkalmazására vonatkozó egyoldalú értelmező nyilatkozatot;

3. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

4. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítésről diplomáciai úton értesítse az Európai Közösségeket, és ezzel egyidejűleg a Megállapodás 12. Cikkének alkalmazására vonatkozó egyoldalú értelmező nyilatkozatot átadja;

5. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján terjessze az Országgyűlés elé a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére