Időállapot: közlönyállapot (2001.IX.25.)

62/2001. (IX. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaságnak az Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről * 

Mi, a Magyar Országgyűlés tagjai megdöbbenéssel értesültünk az Amerikai Egyesült Államok nagyvárosai elleni terrortámadásról. Mélységesen együtt érzünk az Amerikai Egyesült Államok népével és osztozunk gyászában.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy az amerikai nép a szabadságért és az emberi jogokért vívott harc iránti elkötelezettségében megerősödve viseli el ezt a rettenetes csapást.

Mélységesen és a leghatározottabban elítélünk minden olyan megnyilatkozást, amely az ártatlan áldozatok életét kioltó, emberiségellenes, esztelen terrortámadás egyértelmű megbélyegzése helyett indokot próbál keresni erre a barbár cselekedetre. Az ilyen megnyilatkozásokat ellentétesnek tartjuk a Magyarország által vállalt és követett politikai értékrenddel, szövetségesi kötelezettségeivel, valamint az egész emberiség legalapvetőbb eszméivel.

Méltatlannak tartjuk és elutasítjuk mindazokat a próbálkozásokat, amelyek az egész emberiséget megrázó terrorcselekménynek és az áldozatok tragédiájának bármilyen pártpolitikai célra történő felhasználására irányulnak.

Nekünk, mint a szabadságszerető, a demokratikus rend és jogállam mellett elkötelezett nemzetnek állást kell foglalnunk a történtekről, ezért az alábbiakat határozzuk:

1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése egyetért és támogatásáról biztosítja a Kormány eddigi állásfoglalásait és intézkedéseit, amelyekkel hozzájárult a terrortámadás következményeinek és veszélyeinek kezeléséhez, Magyarország és polgárai biztonságának megerősítéséhez, továbbá a Magyarország területén található amerikai, egyéb szövetségesi és más külföldi érdekeltségű intézmények és állampolgárok biztonságának erősítéséhez.

2. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy tegyen meg minden olyan intézkedést, amely nyomatékosítja Magyarország maradéktalan szolidaritását a terrortámadás áldozatául esett szövetségesével.

3. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy támogassa szövetségeseinek és a nemzetközi közösség államainak, szervezeteinek minden erőfeszítését, amelynek célja a nemzetközi terrorizmussal szembeni következetes és hatékony fellépés. A Kormány minden lehetséges nemzetközi fórumon mozdítsa elő a terrorizmus elleni nemzetközi jogi szabályozás szigorítását. A Magyar Köztársaság Országgyűlése egyetértését fejezi ki azzal, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Tanács szeptember 21-ei nyilatkozatához. Ezzel összhangban leszögezi, hogy a terrortámadás fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra, ezért fokozni kell a terrorizmus elleni széles körű nemzetközi fellépést.

4. A Magyar Köztársaság Országgyűlése egyetért azzal, hogy a Kormány Magyarország szövetségeseivel és partnereivel tovább erősítse az Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadást követően az együttműködést a nem katonai képességeket igénylő területeken.

5. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felhatalmazza a Kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges előkészületet arra az esetre, ha a NATO Tanács szeptember 12-ei nyilatkozatával összhangban indokolttá válik az Észak-atlanti Szerződés 5. Cikkében foglalt kollektív védelem jogának érvényesítése és Magyarország ez irányú kötelezettségeinek teljesítése.

6. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy mindezekről folyamatosan tájékoztassa az Országgyűlést és annak illetékes bizottságait.

7. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére