Időállapot: közlönyállapot (2001.X.5.)

65/2001. (X. 5.) OGY határozat

az „ENDURING FREEDOM” (Tartós Szabadság) - korábbi elnevezéssel „INFINITE JUSTICE” (Végtelen Igazság) - művelethez történő magyar hozzájárulásról * 

Az Országgyűlés - figyelemmel az Amerikai Egyesült Államok ellen elkövetett terrortámadásra és annak nemzetközi elítélésére, valamint az Amerikai Egyesült Államok Kormányának kérésére és az Észak-atlanti Tanács október 4-i döntésére - az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének j) pontjában foglalt jogkörében:

1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Észak-atlanti Szerződés szervezetének és tagállamainak az „INFINITE JUSTICE” (Végtelen Igazság) fedőnevű művelet helyébe lépett „ENDURING FREEDOM” (Tartós Szabadság) műveletben részt vevő fegyveres erői Magyarország légterén a művelet időtartama alatt átrepüljenek, az ország légterét, kijelölt repülőtereit, ezek kiszolgáló objektumait és repülésirányító berendezéseit, valamint az ezen erők felkészítéséhez szükséges vezetési és logisztikai támogatást az illetékes magyar hatóságokkal együttműködve, a művelet céljaira igénybe vehessék;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy a műveletben részt vevő NATO szövetséges erőket magyarországi átrepülésük, valamint tartózkodásuk során a NATO-tagállamok részére szokásosan nyújtott mentességekben részesítse;

3. egyetért azzal, hogy a műveletben részt vevő erők jogállása tekintetében - amennyiben nemzetközi szerződés más rendelkezést nem tartalmaz - az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás (NATO, SOFA), valamint az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok fegyveres erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás rendelkezései is kerüljenek alkalmazásra;

4. felhívja a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy az e határozat alapján tett intézkedéseiről az Országgyűlés Külügyi Bizottságát és Honvédelmi Bizottságát a művelet befejezéséig rendszeresen tájékoztassa.

5. Ez a határozat elfogadásakor *  lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az Országgyűlésnek az „INFINITE JUSTICE” (Végtelen Igazság) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 61/2001. (IX. 24.) OGY határozata.


  Vissza az oldal tetejére