Időállapot: közlönyállapot (2001.XI.7.)

70/2001. (XI. 7.) OGY határozat

az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve Országgyűlés által történő megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezményét, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítésről szóló okirat kiállítására;

3. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítésről szóló okiratot az Európa Tanács főtitkáránál helyezze letétbe;

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján, az Egyezmény és a Jegyzőkönyv mielőbbi törvénybe iktatása érdekében, azok hatálybalépését követően, haladéktalanul terjessze az Országgyűlés elé az Egyezmény és a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot.


  Vissza az oldal tetejére