Időállapot: közlönyállapot (2001.XI.7.)

74/2001. (XI. 7.) OGY határozat

a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról * 

A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját az Országgyűlés elfogadja.

Az Országgyűlés szükségesnek tartja, hogy a gyakorlati alkalmazás eddigi tapasztalatai alapján 2001-ben történjék meg az 1999-ben módosított közbeszerzési törvény áttekintése. Ennek arra kell irányulnia, hogy a törvényben megfogalmazott nyilvánosság és átláthatóság minél szélesebb körű érvényesítése érdekében mely helyeken indokolt a törvény módosítása.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy erre vonatkozóan 2002. március 31-ig készítse elő javaslatát.


  Vissza az oldal tetejére